JRC_1390x576 Jurong Rock Caverns

F.v. Ivar Eng (Multiconsult), Finn Fagervik (Multiconsult Asia), Cai Jungang (Tritech), Petter Plassbak (Multiconsult), Parmjit Singh (Multiconsult Asia), Brandon Low (Tritech), Joanna Hsu (Tritech) og Liu Lan Hui (Tritch).

Jurong Rock Caverns i Singapore åpnet

Jurong Rock Caverns-prosjektet i Singapore ble offisielt åpnet 2. september 2014 av statsminister Lee Hsien Loong, åtte år etter prosjektstart. Multiconsult har hatt prosjektledelse og styreformannsverv i konsortiet SINTEF, Tritech, Multiconsult (STM).

1. oktober 2014

Jurong Rock Caverns (JRC) tok seks år med planlegging og ytterligere åtte år med bygging. Anlegget ble offisielt åpnet 2. september, etter at den første oljen ble importert i midten av april. Jurong Rock Cavern vil bli benyttet for å lagre flytende hydrokarboner som råolje og kondensat.

Viktig for industrien i Singapore
Jurong Rock Caverns er det første kommersielle underjordiske lagringsanlegget for flytende hydrokarboner i Sørøst-Asia. Anlegget vil bli massivt og romme millioner av fat med oljeprodukter. Foreløpig er to av til sammen ni planlagte undersjøiske fjellhaller, såkalte kaverner, åpnet. Disse er 20 meter brede, 340 meter lange og 27 meter høye.

-Hensikten med anlegget er å kunne sørge for stabile forsyninger til den petrokjemiske industrien i området. Det blir svært viktig for Singapores petrokjemiske industri. Det er spennende for Multiconsult å få bidra med vår spisskompetanse innen bygging og bruk av underjordsanlegg. Med eget kontor i Singapore og stedlig prosjektleder har Multiconsult vært tett på hele prosessen. Vi gleder oss nå til fortsettelsen, sier Eng.

Utfordrende og spennende prosjekt
Eiendoms- og utviklingsselskapet JTC er ansvarlig for utbyggingen av de undersjøiske anleggene. SINTEF og Multiconsult har sammen med Tritech fra Singapore dannet konsortiet STM som har prosjektledelse og teknisk oppfølging på vegne av JTC.

– Prosjektet er utfordrende og spennende. Tillit, entusiasme, innovasjon og rask håndtering av nye oppgaver har vært viktige kriterier for å nå denne milepælen, sier Finn Fagervik, daglig leder i Multiconsult Asia.

– Anerkjennelsen fra JTC for vår innsats i dette prosjektet er et godt eksempel på at norsk teknologi og ledelse blir verdsatt internasjonalt, sier Ivar Eng, markedssjef for Olje og gass onshore i Multiconsult.