Jörgen Hasselström tiltrer rollen som fungerende konserndirektør for Energi i Multiconsult ASA

Multiconsult ASA har fra 22.1 en ny konserndirektør for Energi som sitter i konsernledelsen. Jörgen Hasselström innehar rollen som fungerende konserndirektør frem til det utnevnes en permanent leder.

23. januar 2018

Jörgen Hasselström startet i Multiconsult i 2017, men har lang erfaring fra energibransjen, blant annet fra ulike roller i ABB, Fortum og nylig Sweco. Hasselström (f. 1972) er svensk statsborger og har en doktorgrad i fysikk fra Uppsala Universitet. Hos Sweco var han leder for Nordens største konsulentmiljø innen transmisjon og distribusjon, med ansvar for en betydelig internasjonal virksomhet.

– Energibransjen gjennomgår for tiden store endringer. Vi opplever økende etterspørsel etter fornybar energi og de ulike europeiske kraftsystemene er i ferd med å integreres. I utviklingsland er sikker tilgang til miljøvennlig energi et viktig verktøy for fattigdomsbekjempelse og for å redusere økonomiske forskjeller. Multiconsult har verdifull kompetanse som er etterspurt over hele verden. Jeg gleder meg til å videreutvikle Multiconsults satsing innen energi i tråd med selskapets ambisjoner, sier Hasselström.

– Jeg ønsker Jörgen velkommen i konsernledelsen og ser frem til å jobbe sammen om å utvide og styrke Multiconsult-gruppens energivirksomhet, i henhold til vår 3-2-1 GO-strategi, sier Christian N. Madsen, konsernsjef i Multiconsult ASA.

Det er igangsatt et arbeidet med å ansette en permanent konserndirektør for Energi. Ny offentliggjøring vil komme ved ansettelse.