1/3

Jølstravatnet og kraftverket | Foto: Jølstra kraftverk

2/3

Mats Breien Haugen, Kjell Johnny Kvamme prosjektleder Eviny og Gøran André Hansen på åpningen.

Jølstra kraftverk tatt i bruk

I slutten av november var det offisiell åpning av Jølstra kraftverk, ett av de største vannkraftverkene som har vært bygd i Norge de siste årene. Multiconsult har vært rådgiver og prosjekterende siden 2012.

21. desember 2022
Cato A. Mørk

Selve kraftverket yter 62 MW og kan levere 252 GWh ren fornybar energi årlig, noe som tilsvarer strøm til ca. 30 000 husstander. Statsminister Jonas Gahr Støre stod for den offisielle åpningen og hyllet prosjektet for den skånsomme måten kraftverket er bygd på og kalte det for «ingeniørkunst i verdensklasse».

Samarbeidsfokus

Prosjektet har siden forprosjektfasen hatt høyt fokus på effektiv samhandling og tett samarbeid mellom aktørene.

– Det å lykkes med implementeringen av god metodikk for samhandling har vært avgjørende for en god og effektiv prosjektgjennomføring. Et av poengene som ble dratt frem av byggherren Eviny under åpningen av anlegget var det gode samarbeidet mellom de ulike aktørene i prosjektet. Vi er stolte av å ha vært pådriver for nyskapende gjennomføringsmetodikk som gjør at våre kunder lykkes med sine prosjekter, sier Multiconsults oppdragsansvarlig Gøran André Hansen.

Avdeling Vannkraft og Dam i FE Energi og industri i Multiconsult har etter flere år med tegningsløse oppdrag opparbeidet seg høy kompetanse på oppdragsgjennomføring med teknologi i sentrum. Jølstra kraftverk har ligget helt i front på bruk av digitale modeller og digitale samhandlingsverktøy.

Gjennomføring

Byggetiden har vært på tre år. Tunnelarbeidet startet opp i slutten av august 2018. Fra 2018 til 2020 ble det bygget totalt ca. 7 km tunneler og kraftstasjonsbygning i fjellhall. Fra 2020 til 2021 foregikk hovedmontasje med montering av teknisk utstyr i kraftstasjonen.

Teknisk har de største utfordringene i prosjektet vært å skåne miljøet mest mulig og ta vare på interessene i vassdraget samtidig som å skape et driftsvennlig og moderne anlegg. For Jølstra kraftverk har tiltakene vært å bevare den viktigste gytestrekningen for storørreten i Jølstravatnet, skjule det meste av anlegget inne i fjellet og tilrettelegge for høyt minstevannslipp til elva for å bevare det visuelle inntrykket. I tillegg er det installert et svært forbislippingsanlegg i kraftstasjonen, som skal sørge for jevne overganger i vannføring, også ved utfall av kraftverket. Dette er gjort for å ta i vare den lakseførende delen av Jølstra mellom Førde sentrum og Brulandsfossen.

Les mer om Jølstra kraftverk.