Jesper Bjerre fikk NGF-prisen 2015

Norsk Geoteknisk Forening deler årlig ut en anerkjent pris for avsluttende eksamensarbeid innen geoteknikk på universitetsnivå. I år gikk prisen til Jesper Bjerre i Multiconsult.

1. desember 2016

Prisen tildeles kandidater ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO) eller universitet i utlandet. Prisen skal bidra til økt interesse for geoteknikk og til å knytte nyutdannede geoteknikere til Norsk geoteknisk forening (NGF).

Jesper Bjerre fikk i år prisen, for masteroppgaven «Development and evaluation of an effective stress based model for soft clays». Oppgaven kan leses her.

– Det føles godt å bli anerkjent for arbeidet. Gjennom oppgaven har jeg tilegnet meg en forståelse og viten for oppbygning av materialmodeller vi bruker til simulering av jordarters oppførsel. Et økende krav til avanserte beregninger i 2D og 3D krever materialmodeller som kan simulere de dominerende karaktertrekkene vi observerer i virkeligheten, sier Bjerre.

Jesper Bjerre tok mastergraden sin ved NTNU i Trondheim og jobber nå som geotekniker i Multiconsult, lokalisert i Bergen.

– Det som er spennende som geotekniker er at en blir man utsatt for litt av hvert. Mitt primære fokusområde ligger innenfor offshore geoteknikk, hvor jeg blant annet har bidratt til oppdrag som Greater Enfield og John Sverdrup sammen med andre dyktige geoteknikere fra Bergen, Oslo og Trondheim.

Juryens begrunnelse

Kandidaten har særdeles god innsikt i teori og metoder innen modellering av geotekniske materialer og viser fagkunnskap på svært høyt nivå. Målene med oppgaven er klart definert og lette å forstå. Kandidaten har vist særdeles god evne til å velge relevante matematiske formuleringer og har demonstrert særdeles gode tekniske ferdigheter ved å utforme samt implementere en materialmodell for bløt leire. I tillegg har kandidaten utnyttet forsknings- og fagmiljøets kompetanse på en særdeles god måte.

Kandidaten viste gjennom oppgaven at han kan planlegge og gjennomføre beregninger på en særdeles god måte, og arbeidet selvstendig i samråd med veileder. Arbeidet fremstår som faglig veldig godt gjennomarbeidet og bidrar til ny erkjennelse og nyskaping. Analyse og diskusjon er godt fundert, og er tydelig koblet til problemstillingen. Kandidaten viser særdeles god evne til kritisk refleksjon og skiller tydelig mellom eget og andres tidligere bidrag. Kandidaten har vist stor kunnskap innen sitt felt og har evnet å omsette dette til metoder og kode som virker og løser virkelige problemer. Det er lett å følge mål, utledninger og konklusjonene og det er en svært god bruk av figurer, ligninger, tabeller, referanser og appendiks. Språket er gjennomgående godt. Oppgaven er svært godt strukturert arbeid på et nivå man sjeldent ser på MSc-nivå.