Den planlagte Fjordbyen ligger i vannkanten mot Drammensfjorden | Foto: Digno

Involverer innbyggerne i fjordbyplaner

På sikt skal den nye Fjordbyen mellom Lier og Drammen romme 20 000 innbyggere og 20 000 arbeidsplasser. Alle innbyggere i Lier kommune får nå mulighet til å komme med sine innspill om hvordan Fjordbyen skal utvikles på en best mulig måte.

10. mars 2020
Cato A. Mørk

– Vi håper alle vil være med på å skape fremtidens by, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune.

Arbeidet med områdereguleringsplanen for Fjordbyen pågår for fullt og er planlagt fremlagt til høsten. Lier kommune har gitt Eidos Eiendomsutvikling AS i oppdrag å utarbeide forslag til områdeplan, og med seg på laget har Eidos en rådgivergruppe fra LINK arkitektur, Multiconsult og WSP.

Dialog med innbyggerne

I uke 10 fikk innbyggere i Lier mulighet til å gi sine innspill via et digitalt spørreskjema og legge igjen et innspill direkte i en GIS-basert kartløsning.

– Områdereguleringsplanen handler om hvordan den nye Fjordbyen skal bli. Vi håper flest mulig vil være med på å påvirke arbeidet, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Medvirkningen ble annonsert i lokale aviser, og en lenke ble i tillegg sendt ut på SMS til alle beboere i Lier kommune. Bare den første dagen kom over 1500 svar på spørreundersøkelsen, og over 500 innspill om alt fra kollektivtrafikk til friområder og ønsker for den nye byen.

– Skal muligheten til medvirkning være reell, er det avgjørende at alle vet om muligheten. Vi er derfor veldig glade for at Lier sender ut sms til sine innbyggere, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos.

– Digitale løsninger for å involvere innbyggere i utviklingsplaner som pågår i deres nærområde er et godt supplement til de mer tradisjonelle formene som folkemøte og verksteder. Dette når bredere ut og gir mulighet for de som av ulike grunner ikke er med i lag, forening eller ikke kan delta fysisk, til også å uttrykke sine meninger og behov, sier planarkitekt Hilde Herrebrøden i LINK arkitektur.

Folkemøter

I tillegg til digital medvirkning, gjennomføres det også tradisjonelle møter med lag, foreninger og frivillig. Det gjennomføres også et eget opplegg for unge innbyggere. Lier kommune kommer også til å invitere til et åpent møte for alle sine innbyggere.

– Reguleringsplaner skal ikke lages i et vakuum. Vårt løfte er at vi tar alle innspill på alvor, sier Torgeir Finnerud i Eidos.

Eidos Eiendomsutvikling AS er største grunneier på Lierstranda og skal utvikle den nye Fjordbyen Lier og Drammen. Området dekker 1,3 kvadratkilometer med strandlinje til Drammensfjorden.Her kommer den nye fjordbyen med 10.000 boliger og 20.000 arbeidsplasser.

Lierdagene

Det er ikke første gang Eidos og teamet som jobber med Fjordbyen inviterer til deltakelse i utviklingen av området. Lokalbefolkningen i Lier ble invitert til å bygge sin egen Fjordby i LEGO under Lierdagene i juni i fjor.