Oscar_1390x576

Formiddagsseminar om OSCAR 28. november

Velkommen til formiddagsseminar om OSCAR-prosjektet, som ser på verdi for eier og bruker av eiendom, fredag 28. november 2014 hos Multiconsult på Skøyen.

14. november 2014

Tid: 28. november kl. 07.30 (frokost) – 11.00 (lunsj)
Sted: Nedre Skøyen vei 2, 0275 Oslo

I FoU-prosjektet «OSCAR», som handler om «Verdi for eier og bruker av eiendom – hva kreves i tidligfase og gjennomføringsprosess?» ser vi på hva som skaper verdi, hva innholdet i tidligfase skal være for å oppnå verdier og hvordan dette skal sikres gjennom prosjekterings- og byggeprosessen.

Livsløpet til et bygg starter ved unnfangelsen og tidligfaseplanleggingen. Derfor blir integrert arkitektur, tekniske løsninger og brukerhensyn som besluttes her styrende for hele livsløpet. Men det er først i bruksfasen vi ser hvor vellykket (eller ikke) dette har vært.

Det pågår i dag flere initiativ, programmer og FOU-prosjekter som har tematikk som grenser opp mot det vi jobber med i OSCAR. Vi ønsker derfor å informere om OSCAR, få informasjon om andre initiativ og prosjekter, samt få innspill som vi kan ta med oss i OSCAR. Partnerne i OSCAR ønsker å bidra til vellykket implementering av kunnskap og resultater fra FOU-prosjektet i hele byggenæringen, og dette vil være et første skritt som vi håper mange vil være med på!

Med dette som bakgrunn inviterer «OSCAR» til frokostseminar om OSCAR og flere andre sentrale prosjekter/initiativer. Frokostseminaret finner sted fredag 28. november 2014 hos Multiconsult på Skøyen (Nedre Skøyen vei 2). Vi starter med frokost fra kl 0730 og avslutter med lunsj kl 1100.

Agenda

Mellom bespisninger, som selvfølgelig er frivillig, har vi lagt opp til følgende agenda:

08:00 – 08:10 Velkommen v/ Christian N Madsen (styreleder i OSCAR), evt. Anne Kathrine Larssen
08:10 – 09:00 Hvorfor OSCAR v/ Anne Kathrine og Svein Bjørberg
09:00 – 09:15 Prosjekt «Kostnadsbevisst verdiskaping» v/Ole Jonny Klakegg
09:15 – 10:15 Innspill fra andre prosjekter
• SAMBIM v/ Margrethe Ollendorf
• Bygg21 v/ Sverre Tiltnes og Petter Eiken
• BA2015 v/ Alexander Smith Olsen
• SPEED UP v/ Agnar Johansen
• Prosjekt Norge v/ikke avklart
10:15 – 11:00 Diskusjon
11:00 – 12:00 Lunsj og mingling