Invitasjon til frokostmøte: Digitalisering i arbeidsprosesser – betydning for risiko og sikkerhetsstyring

Digitalisering gir nye muligheter! Tegningsløse prosjekter, nye måter å visualisere modeller og resultater og muligheter for automatisering av arbeidsprosesser. Målet må være å bygge sikrere og mer effektivt.

26. september 2017

Men, med ny teknologi og SMARTE-løsninger kommer også nye usikkerheter. Tettere koplinger vil gi nye og uforutsette hendelser og øke utfordringene med å holde helhetlig oversikt over moderne systemer. Hvordan sikrer vi kontroll over risiko med nye arbeidsmetoder og prosjektering og bygging av moderne systemer? Hvilken betydning har digitalisering for risikostyring i prosjekter og hvilke risikoforhold medfører digitaliseringen?

Multiconsult inviterer til frokostmøte med tema «digitalisering i arbeidsprosesser: betydning for risiko og sikkerhetsstyring». Frokostmøte er gratis og vil bli avholdt i Multiconsult sine lokaler i Nedre Skøyen vei 2, Oslo, onsdag 11. oktober 2017 klokken 8:00-9:30. Det vil bli servert enkel frokost fra klokken 7:30

Program

Modellbasert planlegging og prosjektering for alle fag i jernbaneprosjekter | Kristin Lysebo, 3D fagansvarlig Plan og utredning (InterCity) i Bane NOR

Bane NOR har som strategi at alle store prosjekter skal være modellbaserte og i InterCity-prosjektene inkluderes nå fag som SHA, RAMS og Miljø i alle modeller i tillegg til tekniske fag.

Digitalisering av risikoanalyser | Tommy Stokmo Jørstad, Gexcon

Kvantitative risikoanalyser for høyrisikoinstallasjoner (f.eks. prosessanlegg for olje-, gass- og kjemisk industri) har de siste årene sett en hurtig teknologisk utvikling. Fra å være statiske analyser utformet som dokumenter går bransjen nå i retning fulldigitaliserte, mer fleksible og bedre kommuniserbare analyser.

Risikostyring, digitalisering og smart teknologi | Rune Winther, Multiconsult

Foredraget vil diskutere utfordringer knyttet til å utføre risikostyring i nye arbeidsprosesser i en digital og smart verden. Spesielt vil det være fokus på behovet for å ivareta et helhetlig risikobilde, og de utfordringene som oppstår når smarte teknologier brukes til å utføre kritiske funksjoner.

Påmelding

Påmelding gjøres innen 9. oktober her.