International begeistring for ph.d-prosjekt

Morten Engen, i avdeling Industri, olje og gass , sitt nærings-ph.d.-prosjekt vekker internasjonal oppmerksomhet blant fageksperter og programvareutviklere.

10. desember 2014

Multiconsult er aktivt engasjert i videreutvikling av metoder for analyse og dimensjonering av store betongkonstruksjoner. Høsten 2013 startet Morten Engen på et nærings-ph.d.-prosjekt hos Multiconsult i Oslo med tittelen «Storskala ikke-lineære elementanalyser av armert betong» som skal vare helt til sommeren 2017.

Presentasjon av de første resultatene

I høst har Engen representert Multiconsult på to internasjonale konferanser der han har presentert sine første resultater: Nordic Concrete Research Symposium i Reykjavik og DIANA Users Meeting i Parma, Italia. Resultatene har vekket stor internasjonalt oppmerksomhet både blant fagekspertise og programvareutviklere. I tillegg er det er blitt knyttet verdifull kontakt med andre som jobber med lignende problemstillinger, blant annet på Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg og Delft University of Technology. Over nyttår vil resultatene fra det første året med arbeid publiseres i en tidsskriftsartikkel.

– Det er utrolig spennende å være med på å videreutvikle metoden vi bruker til dimensjonering av store betongkonstruksjoner i et miljø med så mye kompetanse på nettopp dette, sier Engen.

Videreutvikler kjernekompetanse

Temaet for prosjektet er knyttet tett opp mot kjernekompetansen i seksjon for Marine konstruksjoner i Oslo: analyser og dimensjonering av store og komplekse betongkonstruksjoner. Når en armert betongkonstruksjon utsettes for et sett med laster vil responsen være ikke-lineær. Dette medfører at avanserte analysemetoder må benyttes for å estimere en respons som er så nær virkeligheten som mulig. Ikke-lineære elementanalyser kan gi slike resultater, men slike analyser brukes i dag kun i et begrenset omfang.

– I løpet av dette prosjektet ønsker vi å finne ut av hvordan vi best kan benytte ikke-lineære elementanalyser i en praktisk designsituasjon. En viktig del av arbeidet er å få oversikt over den usikkerheten som finnes i slike analyser og hvordan metoden kan brukes til bestemme påliteligheten til store betongkonstruksjoner, avslutter Engen.

Prosjektet veiledes av Max Hendriks fra NTNU og TU Delft, Jan Arve Øverli fra NTNU og Erik Åldstedt fra Multiconsult.