Fornebu S | Ill: AMB Arkitekter

Internasjonal miljøpris til Fornebu S

BREEAM Awards ble avholdt i London 3. mars, og kjøpesenteret Fornebu S gikk helt til topps i kategorien varehandel. Multiconsult har bistått inn som rådgiver på verdens mest miljøvennlige kjøpesenter.

6. mars 2015

Fornebu S er det første kjøpesenteret i verden som har oppnådd toppscore i miljøklassifiseringsordningen BREEAM. 89,5 prosent av mulige poeng er oppnådd i prosjekterings- og designfasen. Det er godt over grensen for å klassifiseres som Outstanding.

– Multiconsult har Norges største BREEAM-kompetanse og det har vært lærerikt og inspirerende å få bruke den på et så ambisiøst prosjekt som Fornebu S. KLP Eiendom har fra dag én vært tydelige på at miljøambisjonen BREEAM Outstanding skulle være førende og retningsgivende gjennom hele prosjektet, sier Einar Aaseth, oppdragsleder for Fornebu S i Multiconsult.

Multiconsult har vært ansvarlig for forprosjekt og utarbeidelse av kravspesifikasjon for totalentreprise med fagene: PGL, RIB, RIG, RIE, RIAKU, RIBR, RIEnergi, RIM, RIByf og BREEAM AP. Selskapet har også stått for kontroll av prosjektering og  vært byggherrebistand i gjennomføringen med de samme fagene de gjennomførte forprosjekt og kravspesifikasjon med.

Første kjøpesenteret i verden med toppscore

Fornebu S konkurrerte mot kjøpesenter og store supermarkeder i Tyskland, Polen, England og Sverige. Til sammen var det fem nominerte i klassen nybygg varehandel.  Juryen trakk frem at Fornebu S har gjort mye for å tilrettelegge for publikum. Det var også positivt at senteret kan brukes som en læringsarena for energi og miljø. Hundeparkeringen og blomsterengen på taket ble nevnt spesielt.

– Publikum og brukere har under hele prosjektet vært i fokus. Det er ingen motsetninger mellom miljøvennlige og brukervennlige løsninger. Da oppdraget startet var ikke BREEAM NOR manualen helt klar, men vi hadde med folk i prosjektet som jobbet med å få på plass den norske versjonen sammen med NGBC. Løsningsorientert og godt tverrfaglig samarbeid mellom alle aktører i prosjekterings- og byggefasen har vært viktig for å skaffe nødvendige BREEAM-poeng, sier Aaseth.

– Det er bare å ta av seg hatten og gratulere med et meget solid prosjekt og velfortjente priser. Her har alle involverte strukket seg det lille ekstra, og prosjektet er et foregangseksempel på godt samarbeid mot felles mål. Disse prisene er en seier for prosjektet, men også for BREEAM-NOR, og er et bevis på at norsk byggenæring kan levere bygg i verdenseliten, sier Kjersti Folvik, daglig leder i Norwegian Green Building Council i en pressemelding fra KLP.