1/2

Christian Lønøy fra Multiconsult utfører inspeksjon på Spissøybrua i Bømlo | Foto: Multiconsult

2/2

Inspeksjon av Nautnes bru i Øygarden utenfor Bergen | Foto: Multiconsult

Inspeksjon av bruer og fergekaier fra Rogaland til Finnmark

Statens vegvesen har inngått rammeavtale med Multiconsult om hovedinspeksjon av nærmere 130 bruer og fergekaier i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

3. juni 2021
Cato A. Mørk

Kontrakten omfatter hovedinspeksjoner av større bruer på riks- og europavegnettet og inkluderer også undervannsinspeksjoner. Hovedinspeksjonene utføres i perioden juni til oktober 2021.

– Dette er et oppdrag vi ser fram mot å utføre og der vi vil bruke spisskompetanse fra sterke fagmiljøer innen bruinspeksjon og materialteknologi i Multiconsult. Oppdraget er et viktig bidrag for å avdekke om bruene fortsatt har den bæreevnen, trafikksikkerheten og bestandigheten de ble bygd for, sier oppdragsleder Stian Persson i Multiconsult.

Totalt har Statens vegvesen over 6.000 brukonstruksjoner, herunder bruer og ferjekaier. Hvert 5 år gjennomføres det såkalte hovedinspeksjoner.