REMA 1000s nye distribunal i Sandnes

1/2

REMA 1000s nye distribunal har en helhetlig energiløsning med lokal solenergiproduksjon, energilagring og avansert databasert styring. Foto: REMA 1000.

Bjørn Thorud, Tom Ødegård og Håkon Person ved solcellepanelene på bygget.

2/2

Bjørn Thorud, Tom Ødegård og Håkon Person fra Multiconsult ved solcellepanelene på bygget.

Innovativt REMA-bygg produserer og lagrer energi

REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.

18. september 2018

– Det unike med REMA 1000s nye distribunal er den helhetlige energiløsningen med lokal solenergiproduksjon, energilagring i bygget og avansert databasert styring av produksjon og forbruk. Vi regner med at rundt 25 prosent av energibehovet for REMA-bygget blir dekket av den egenproduserte energien, sier Bjørn Thorud i Multiconsult.

Multiconsult har vært ansvarlig for å utarbeide og implementere energiløsningen i bygget, og har samarbeidet tett med REMA 1000 og rådgivningsfirmaet Evotek for å finne de beste og mest effektive løsningene. Tirsdag 18. september var det offisiell åpning av bygget.

– I REMA 1000 er vi opptatt av å drive både effektivt og miljøvennlig. REMA Distribunal Vagle er et eksempel på hvordan vi med innovativ teknologi kan spare både kostnader og energi, noe som kommer både miljøet og kundene til gode, sier Reidar Sørvåg, daglig leder ved distribunalen.

Datasystemer effektiviserer

Mesteparten av taket på det 26 000 m2 store bygget i Sandnes er dekket med solcelleanlegg, og effektive løsninger i bygget gjør det mulig å realisere et bygg som er selvforsynt med store deler av energibehovet. Avanserte datasystemer sørger for å forutse kraftproduksjon og energiforbruk i forhold til vær og andre forhold, og å optimalisere driften av bygget.

– Det som er enestående i dette tilfellet er at den produserte energien nesten kun brukes i bygget, og ikke distribueres inn i det vanlige strømnettet, slik som et vanlig solcelleanlegg i stor grad ville ha gjort. I REMA 1000s distribunal blir energien som ikke brukes umiddelbart lagret i en stor batteripakke, slik at den også kan brukes når solcelleanlegget ikke produserer energi. I tillegg lagres energien som kulde eller varme i en stor vanntank, som avhengig av årstid tilfører bygget kjøling eller varme, sier Thorud.

Thorud påpeker også at en annen ting som er unikt er at man basert på innhenting av værvarsel og planlagt aktivitet i bygget kan forutsi hvor mye energi bygget vil trenge de neste timene og døgnene. Dermed kan energiforbruk og lagring planlegges mye mer effektivt.

Egenprodusert energi

Det er solenergi som tilfører bygget egenprodusert fornybar energi. Totalt er det beregnet en årlig energiproduksjon ved hjelp av solceller på rundt 830 000 kWh, noe som er ca 25 prosent av det bygget totalt behøver av energi til drift.

– Løsningene har stort potensiale både i Norge og internasjonalt. Det er det første prosjektet som demonstrerer en slik løsning i så stor skala, men metoden og teknologien kan overføres og tilpasses til de fleste andre bygg, påpeker Thorud.

Mer eller mindre selvforsynte bygg frigjør kapasitet i elektrisitetsnettet og kan begrense behovet for ytterligere investeringer i kraftnettet. Internasjonalt er det i mange tilfeller vel så viktig at et relativt selvforsynt energisystem gir en sikker energiforsyning.

Fakta om bygget

  • REMA 1000s nye distribunal på Vagle i Sandnes lagrer og distribuerer matvarer til hele Sør-Vestlandet, og har også kontorarbeidsplasser.
  • Bygget er på 26 000 m2 og er ferdig i september 2018. Byggherre er Login Vagle AS med SV Betong AS som hovedentreprenør.
  • En helhetlig energiløsning med solcelleanlegg, lagring av energi i batteripakker og lagring av termisk energi, gjør at bygget i større grad enn vanlig er selvforsynt med elektrisitet.
  • Basert på værvarsel og aktivitetsdata lages prognoser for både kraftproduksjon og energiforbruk, slik at driften kan optimaliseres ytterligere.
  • Solcelleanlegget har installert effekt på 1 MWp. Det elektriske batteriet som benyttes for lagring av energi er på 460 kWh / 200 kW.
  • Nyttig lagringskapasitet og effektuttak på det termiske lageret vil avhenge av driftstilstanden i det tekniske anlegget. Termisk lagringskapasitet for kulde- og varmelagring vil teoretisk kunne komme opp i hhv. 3500 og 7000 kWh.

Se film om energikonseptet for REMA Distribunal Vagle