1/3

Hammerfest sykehus | Illustrasjon: LINK arkitektur

2/3

Hammerfest sykehus | Illustrasjon: LINK arkitektur

3/3

Hammerfest sykehus | Illustrasjon: LINK arkitektur

Inngår samarbeid om utbygging av Hammerfest sykehus

Consto inngikk nylig kontrakt med Finnmarkssykehuset HF om bygging av Nye Hammerfest sykehus, en totalentreprisekontrakt på 1,4 milliarder kroner. Nå har Consto også signert kontrakt med Multiconsult, LINK Arkitektur og Norconsult, som blir rådgivere for Consto i utbyggingen. Sammen med Sykehusbygg skal de realisere det nye sykehuset.

5. mai 2020

Multiconsult, LINK Arkitektur og Norconsult deltok også sammen med Consto i forprosjektet for nye Hammerfest sykehus.

Slagkraftig og kompetent team

– I forprosjektet utviklet vi sammen et slagkraftig og kompetent team. Det er derfor svært gledelig å ha med partene videre i det videre arbeidet med å realisere sykehuset, sier prosjektsjef og ansvarlig for utbyggingen av nye Hammerfest sykehus i Consto, Jens Solvang, og legger til:

– Vi er takknemlig for å ha fått tilliten til å realisere nye Hammerfest sykehus, et veldig viktig prosjekt for hele Vest-Finnmark. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Sykehusbygg.

Samarbeidspartnerne er lokalisert ulike steder i landet, og teamet vil derfor benytte seg av digitale løsninger for samhandling.

– Vi tar samarbeidet inn i en ny digital dimensjon og vi vil benytte oss av de beste løsningene på markedet for virtuell samlokalisering, sier Solvang.

Atriumløsninger

Sykehusets beliggenhet, orientering og landskapsdesign er basert på vurderinger av lokalt klima, vindretninger og lystilgang. LINK arkitektur er ansvarlig for arkitekturtjenester i prosjektet.

– Den kompakte bygningsformen har atriumløsninger som gir god tilgang på dagslys og arealer med klimaskjerm utsatt for arktisk vær og sjø. Sykehuset er organisert med sammenbundne kuber tilknyttet vertikale trapp- og heisforbindelser, og er utformet for å skape korte avstander og god flyt mellom spesialfunksjoner. I tillegg er det lagt stor vekt på rause fellesarealer som er med på å skape sykehusets identitet. Byggets arkitektoniske kvalitet rommer noe sanselig, og signaliserer trygghet og omsorg, sier Mette Dan-Weibel, Director Healthcare i LINK arkitektur.

Tett samarbeid

Multiconsult Norge AS har i detaljprosjektet ansvar for prosjektering av all utvendig infrastruktur, geoteknikk og tiltak mot sjø, og bygningsmessige arbeider.

– Vi er veldig fornøyde med at Consto har prioritert kompetanse og erfaring med gjennomføring av prosjekt i klimautsatte områder, når de har satt sammen prosjekteringsgruppen. Vi har da kunnet trekke på bredden og den lange erfaringen som vi har med planlegging av bygg og infrastruktur i nord og vår kjennskap til Nord-Norge og sykehusbygg, sier Lars-Thomas Nordkild, avdelingsleder Bygg og Eiendom i Multiconsult.

Norconsult har ansvar for rådgivning og prosjektering innen fagene elektro, IKT, automatisering og VVS.

– Vi har hatt stort gjensidig utbytte av det tette samarbeidet mellom rådgiver og entreprenør i forprosjektet. Sammen utarbeidet vi et svært solid rammeverk som vi ser frem til å benytte når vi nå skal realisere prosjektet til Finnmarkssykehusets forventninger, og i tråd med de tydelige målene vi har satt for byggbarhet og økonomisk bærekraft, sier Henning Vellene, direktør for Tekniske systemer i Norconsult.

Nye Hammerfest sykehus er et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, UiT – Norges arktiske universitet og Hammerfest kommune. Bygget blir på drøye 33.000 kvm og skal romme spesialisthelsetjeneste, medisin- og sykepleierutdanning, legevakt og helsehus. Byggestart blir sommeren 2020, og ferdigstillelse er satt til 2025.

Les mer