Saggrenda bru på E134 | Foto: Øyvind Berg / Wikipedia

Inngår rammmeavtale om kontroll av bruer

Multiconsult har inngått rammeavtale for kontroll og godkjenning av bruer og andre bærende konstruksjoner med Statens vegvesen.

5. februar 2021
Cato A. Mørk

Avtalen er inngått parallelt med flere selskaper, og omfatter betongkonstruksjoner, stål- og samvirkekonstruksjoner og trebruer. Multiconsult er kvalifisert til kontrakter på alle de tre deloppdragene.

– Vi er svært fornøyde med å bli tildelt disse rammeavtalene, og vi er spesielt fornøyde med avtalen på trekonstruksjoner. Dette er en anerkjennelse av det sterke konstruksjonsmiljøet vårt, sier Tor Arne Melhus, markedssjef Samferdsel i Multiconsult.

Totalt åtte selskaper har inngått rammeavtalen med Statens vegvesen, som har en varighet på to år fra mars 2021 til mars 2023 med opsjon for forlengelse. Oppgaven består i å utføre uavhengige tredjepartskontroller av prosjekteringsmaterialet til bruer.

Les også: Åtte konsulenter med rammeavtale innen brukontroll