Rammeavtalen omfatter samferdselsoppdrag i hele landet | Foto: Hannes Egler

Inngår rammeavtale med Statens vegvesen

Statens vegvesen har inngått en rammeavtale med Multiconsult om kjøp av rådgivertjenester innen planlegging og prosjektering av samferdselsoppdrag.

26. mars 2021
Cato A. Mørk

– Dette er en spennende rammeavtale som omfatter mindre og mellomstore samferdselsoppdrag i hele landet, fra planlegging til oppfølging i byggeperioden. Vi ser frem til å tilby fagtjenester fra våre dyktig medarbeidere rundt i hele Norge, sier markedssjef for Samferdsel i Multiconsult, Tor Arne Melhus.

Rammeavtalen omfatter hovedsakelig rådgivnings- og prosjekteringstjenester i samferdselsprosjekter, som for eksempel forprosjekter, reguleringsplan med teknisk detaljplan, byggeplan med konkurransegrunnlag og oppfølging i byggefase. Nødvendige utredninger og analyser i disse prosjektfaser inngår også, og rammeavtalen omfatter oppdrag i hele landet.

Rammeavtalen vil ha en varighet på 2 år fra kontraktsinngåelse med mulighet til forlengelse med to år. Tilsvarende rammeavtaler blir inngått med syv leverandører: Norconsult, Cowi, Asplan Viak, Multiconsult, Sweco, Rambøll og EFLA. Disse hadde tilbudene med det beste forholdet mellom pris og kvalitet, i henhold til tildelingskriteriene.

Se også: Statens vegvesen med landsdekkende rammeavtale for plan- og prosjekteringstjenester.