Befaring i Bergensområdet | Foto: Multiconsult

Inngår rammeavtale med NVE om skredfarekartlegging

Sammen med fem andre selskap er Multiconsult Norge tildelt rammeavtale med NVE om skredfarekartlegging og uavhengige kvalitetssikring av disse for skred i bratt terreng.

20. januar 2023
Cato A. Mørk

– Rammeavtalen med NVE er et svært viktig bidrag i arbeide med å kartlegge skredfaren og styrke samfunnssikkerheten på området. Samtidig gjør rammeavtalen at vi kan bruke og utvikle vår kompetanse på området, og ikke minst synes våre medarbeidere det er givende å bidra med sin kompetanse inn i oppdrag som bidrar til å trygge samfunn mot skred, sier Therese Sæthre, forretningsområdeleder i Multiconsult.

Nasjonal skredfarekartlegging

– Rammeavtalen vil gjøre det smidigere og enklere for oss å få utført den nasjonale skredfarekartleggingen av eksisterende bebyggelse i Norge, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra på nve.no i forbindelse med tildelingen.

Rammeavtalen strekker seg over 2 år, med opsjon på forlengelse på 2 gangar ett år. Avtalen er i tillegg til Multiconsult inngått med Norconsult AS, NGI (Norges geotekniske institutt), Rambøll Norge AS, Skred AS og Sweco Norge AS for utføring av skredfarekartlegging og uavhengig kvalitetssikring av disse.

Kartlegging i Bergensområdet

Multiconsult ferdigstilte før jul den nasjonale skredfarekartleggingen for Bergensområdet.

– Dette har vært et stort og viktig oppdrag for oss i 2022. Nå ser vi frem til flere flotte oppdrag for NVE, sier Mari Åmellem Brøto, gruppeleder for skred og naturfare i Multiconsult i Vest.

Les også: NVE inngår rammeavtale for skredfareutgreiingar.