1/2

Illustrasjonsbilde fra Grorudparken | Foto: Tomasz Majewski

2/2

Hanne Tangen er fornøyd med rammeavtalen med Bymiljøetaten | Foto: Hampus Lundgren

Inngår rammeavtale med Bymiljøetaten

Multiconsult har inngått en rammeavtale med Bymiljøetaten i Oslo om planlegging og prosjektering av idretts-, byrom-, park- og friluftsprosjekter.

3. februar 2022
Cato A. Mørk

– Dette er en spennende rammeavtale som vil gi oss muligheter til å utvikle gode prosjekter for Oslo og alle innbyggerne. Vi er svært fornøyde med å bli vurdert samlet som den sterkeste av tilbyderne på fagområder som omfatter arkitektur, vann og avløp, miljø og trafikk, sier Hanne Tangen, direktør for By- og områdeutvikling i Multiconsult.

Bymiljøetaten har ansvar for fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord, i tillegg til ansvar for luft, støy, vann og jord. Den nye rammeavtalen er inngått med til sammen seks leverandører, men tilbudet fra Multiconsult med LINK Arkitektur er vurdert totalt som det beste tilbudet.

Rammeavtalen er signert med fem andre leverandører i tillegg til Multiconsult: Rambøll Norge AS, Pir II Oslo AS, Sweco Norge AS, COWI AS og AFRY Norway AS avd Gottlieb Paludan Architects.