Industriutslippsdirektivet – krav om dokumentasjon på utslipp

Det stilles stadig strengere krav til dokumentasjon på utslipp fra industribedrifter. Det er nå kommet et nytt industriutslippsdirektiv (IED) hvor alle bedrifter som er omfattet av krav til utslippstillatelse må dokumentere sine utslipp.

31. august 2021

Industridirektivet regulerer utslipp fra industrivirksomhet. Mer enn 320 norske bedrifter er omfattet av direktivet. Alle bedrifter som skal søke om utslippstillatelse eller fornye eksisterende tillatelse må dokumentere sine utslipp i henhold til beste tilgjengelige teknologi (BAT). I tillegg er det krav til å utarbeide en tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn- og grunnvann.

– Bedrifter som skal søke om ny- eller fornyet utslippstillatelse, må dokumentere disse forholdene. Dette gjelder også bedrifter som pr. i dag ikke har utslippstillatelse. Flere bedrifter har allerede fått brev med frist for å dokumentere disse forholdene, sier Anne Heim, seksjonsleder i Multiconsult Østfold.

Eksempler på forhold som bedriften må dokumentere er:

  • Utslipp til vann
  • Utslipp til luft
  • Forurenset grunn
  • Støy

Lukt
Multiconsult har kompetanse og kan bistå i utarbeidelse av utslippssøknader, revidering av disse, samt alle faser av utarbeidelse av tilstandsrapport for industriområder.