Trondheim by | Foto: Beagle84/Wikipedia

Identifiserer energieffektive bygg for bank

Multiconsult har utarbeidet en metodikk for å identifisere de mest energieffektive næringseiendommene i Norge. Arbeidet er utført på oppdrag av Sparebank 1 SMN, i forbindelse med utstedelse av grønne obligasjoner.

27. februar 2019

Et grønt obligasjonslån er et lån der midlene er øremerket klima- og miljøriktige prosjekter, og banken ønsker å sikre at investeringen går til bygg i tråd med dette. SpareBank 1 SMN har engasjert Multiconsult som rådgiver for å identifisere de mest energieffektive næringseiendommene.

– Metodikken Multiconsult har utarbeidet identifiserer maksimalt de 15 prosent mest energieffektive byggene i Norge. Analysen Multiconsult har utført omfatter kontorbygninger, forretningsbygg, hoteller og restauranter, små industribygg og lager, forteller seniorrådgiver Stig Jarstein i Multiconsult.

De energieffektive byggene i Sparebank 1 SMNs portefølje er beregnet å ha et energibehov som er om lag 45 prosent lavere enn gjennomsnittlige bygg av samme kategori. Kriteriene for å inngå i porteføljen omfatter oppfyllelse av nyere teknisk forskrift, en høy miljøklassifisering eller at byggene er rehabilitert med stor forbedring i energieffektivitet. Også tidligere har Multiconsult utarbeidet slike oversikter for andre banker, men da for boligbygg.

Metodikken er i tråd med Climate Bonds Initiative, en uavhengig non-profitt organisasjon, som arbeider for å mobilisere obligasjonsmarkedet i retning av klimavennlige løsninger. Multiconsult er Approved Verifier hos Climate Bonds Initiative.

SpareBank 1 SMN er en del av SpareBank 1-alliansen og lokalisert i Trøndelag og på Nordvestlandet.

Les mer: