Den nye Fjordbyen ligger ved Drammensfjorden | Foto: Terje Løchen

I gang med planene for ny fjordby

Ny fjordby innerst i Drammensfjorden kan øke befolkningen i Lier kommune vesentlig, samtidig som strandlinjen åpnes opp. Stikkord for planarbeidet er nullutslipp, bærekraft, grønn, urban og fremtidsrettet.

4. desember 2019

Utbygging av Fjordbyen Lier Drammen er i gang og i høst startet grunnarbeidene for nye Drammen sykehus. Bygging av Drammen Helsepark starter i 2021. Så kommer opprustning av Brakerøya stasjon og resten av fjordbyområdet som alt i alt er på 1,2 millioner kvadratmeter med en ny og forbedret strandlinje på 2,5 kilometer. Den igangsatte utbyggingen av helseparken med sykehuset utgjør 200.000 kvadratmeter av den nye fjordbyen.

Arbeidet med områderegulering av en million kvadratmeter, er godt i gang og Eidos Eiendomsutvikling utfører arbeidet på oppdrag av Lier kommune. I et tverrfaglig samarbeid med LINK arkitektur og WSP Norge utvikler Multiconsult den nye fjordbyen for Eidos Eiendomsutvikling. Sist uke ble formannskapet i Lier kommune orientert om grunnlaget for planarbeidet. I 2020 skal forslaget til områderegulering legges fram.

Grunnforholdene er nøye utredet og undersøkt. Det er gjort mye miljøopprydding på området som skal transformeres fra gammel industri til en moderne og urban fjordby.

– Det er ingen overraskelser i grunnen. Lierstranda er godt egnet for den kommende utbyggingen, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos.

Nullvisjon

Fjordbyen skal være bærekraftig sosialt, økonomisk og miljømessig. Til grunn ligger nullvisjon for klimagassutslipp.

– Det planlegges for lavt energibruk og transportbehov i det nye og attraktive byområdet i overgangen mellom Drammensfjorden, kulturlandskapet i Lier og Drammen sentrum. Stikkordene er urbant, knytte sammen land og sjø og bærekraft, sier Geir Hagehaugen som leder arbeidet med områderegulering i Eidos.

Bydelen skal bli levende og strandlinja skal åpnes for alle. Gange, sykkel og kollektivtransport skal bli de foretrukne alternativer. Bydelen skal bli trygg og levende og få god tilknytning til skoler og andre tilbud.

Ny fjordby

200.000 kvadratmeter av Fjordbyen Lier Drammen er ferdig regulert. Der er arbeidene startet. Der kommer det nye lokalsykehuset for Drammen og Drammen Helsepark.

Resten skal området skal reguleres, og LINK arkitektur, WSP og Multiconsult jobber nå med dette. Forslaget som skal foreligge i 2020 omfatter dette et område på en million kvadratmeter. Ferdig utbygd om noen tiår gir Fjordbyen Lier Drammen plass til 20.000 innbyggere og 20.000 arbeidsplasser.

St. Hallvards strand

Den nye fjordbyen ligger som nabo til helgenet St. Hallvards fødested og hjem. I fjorden fylles det ut nytt land. I tillegg skal den gamle kystlinja som til dels er oppfylt de siste 100 årene, gjenåpnes og knyttes sammen med nytt land med kanaler og urban park.

På plass i den nye fjordbyen kommer gruntvannsområde, marina, skjærgård, øyer for rekreasjon og fugleliv, havnebasseng, maritimt senter, øylandskap og robust kvartalstruktur i sammenheng med Fjordparken.

Eidos Eiendomsutvikling AS er største grunneier på Lierstranda og skal utvikle den nye Fjordbyen Lier Drammen. Området dekker 1,3 kvadratkilometer og strekker seg langs 2,5 kilometer langs Drammensfjorden. Her kommer den nye fjordbyen med 10.000 nye boliger, 20.000 arbeidsplasser.

Les mer om utviklingen av Fjordbyen i magasinet M.