I gang med grunnundersøkelser for Nye Veier

I februar vant Multiconsult jobben, og vi er allerede godt i gang med grunnundersøkelsene på strekningen E39 Bue-Ålgård i Rogaland.

31. mars 2020

Grunnlaget fra våre grunnundersøkelser skal benyttes til å kartlegge gjennomførbarheten til den foreslåtte veitraseen.

Planlagt veitrasé mellom Bue og Ålgård vil krysse flere innsjøer, vassdrag og myrområder, i tillegg til områder med bart fjell, morenemateriale, elveavsetninger og breelvavsetninger.

Bilde nedenfor viser en av grunnboreriggene ved Klugsvatnet i Gjesdal.Grunnboringsrigg_v_Klugsvatnet.jpgOppdraget på nesten 10 millioner gjør vi sammen med fire underleverandører.

Bilde nedenfor viser en av underleverandørene gjennomføre seismiske undersøkelser. Geomap seismikk.jpg

Vi har tre grunnboringsrigger i sving med tilhørende bemanning. Her er Tommy Kovdal avbildet med en av grunnboreriggene. Klugsvatnet_Tommy Kovdal avbildet.jpg

De geotekniske grunnundersøkelsene blir ledet og rapportert av geotekniker Alexander Ø. Slobodinski i samarbeid med feltkoordinator/geotekniker Marius T. Thorkildsen. De geofysiske undersøkelsene og kjerneboringene blir ledet av ingeniørgeolog Ragnhild Ø. Slobodinski. Underleverandørene våre bistår oss med batymetri, seismikk, georader med mer. 20200318_141147_resized.jpgSjøsetting av båt for georadar i vann, Geomap Norge AS.jpgSkurve Sør.jpgBildene i artikkelen er tatt av Tommy Kovdal, Ragnhild Ø.