Karmøy_1390x576

Karmøy teknologipilot | Ill: Hydro

Prosjektering av Karmøy teknologipilot

Hydro har inngått en kontrakt for prosjekteringstjenester med Multiconsult for sitt planlagte pilotanlegg på Karmøy. Karmøypiloten har som mål å verifisere verdens mest energi- og klimaeffektive elektrolyseteknologi.

6. mars 2015

Kontrakten gjelder prosjektering av rivningsarbeid, ny elektrolysehall, likerettere og transformatorstasjoner, kraftdistribusjon, infrastruktur og hjelpesystemer.

– Denne kontrakten markerer et viktig skritt mot realisering av Karmøy pilot, noe som vil gjøre oss i stand til å industrialisere neste generasjons aluminiumsproduksjonsteknologi, sier Hilde Merete Aasheim, Hydros leder for Primærmetall.

Største investeringen på et tiår

Forrige måned gjorde Hydro en formell investeringsbeslutning om å utvikle et fullskala pilotanlegg på Karmøy, for å verifisere verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumsproduksjon. En endelig byggebeslutning for prosjektet, med et totalt kostnadsestimat på 3,9 milliarder kroner, er avhengig av at Hydro sikrer en robust kraftløsning for teknologipiloten.

– Vi er utrolig stolte av å vinne tilbudet om å få bidra inn på Karmøypiloten. Dette er et spennende oppdrag og den største investeringen i fastlandsindustrien utenom olje og gass på et tiår. Oppdraget befester Multiconsults posisjon som solid samarbeidspartner ved utbygginger på aluminiumsverk gjennom de siste 50 årene i Norge. Kontrakten er et resultat av en lang, omfattende og godt styrt prosess, sier Christian N. Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Pilotanlegget er utformet med en årlig produksjonskapasitet på rundt 75.000 tonn, med mulig oppstart i andre halvdel av 2017.