Hvordan skal vi lykkes med å ta veksten kollektivt på Jæren?

Multiconsult og Analyse & Strategi inviterer til frokostmøte for å diskutere transportutfordringene og mulige løsninger for Jæren.

27. mars 2015

Selv om vekstimpulsene for regionen er noe svekket som følge av oljeprisfallet, i alle fall på kort sikt, er det grunn til å forvente betydelig vekst i antall innbyggere og dermed transportbehovet i tiårene fremover. Busway 2020, utvidelse av dobbeltspor på Jærbanen fra Sandnes til Nærbø, og etablering av attraktive knutepunkter og stasjonsbyer langs en oppgradert Jærbane vil være viktige grep for å redusere den høye bilavhengigheten i regionen – og bidrag til å nå klimamålsetningene.

Frokostmøte er gratis og blir holdt i Multiconsult sine lokaler i Stokkamyrveien 13, Inngang Vest på Forus onsdag 15. april fra 08.00 til 09.30. Det vil bli servert enkel frokost kl. 07.30.

Program

 

07:30 Registrering/enkel frokost
08:00 Velkommen ved Thor-Inge Thrana,
regiondirektør Sør-Vest, Multiconsult
08:05 Transportutfordringer på Jæren – og mulige løsninger, Gottfried Heinzerling,
samferdselssjef, Rogaland fylkeskommune
08:25 Hvordan bygge nullutslippsbyen rundt kollektiv transportinfrastruktur,
Floire Nathanael Daub, partner Spacegroup
08:45 Dobbeltspor på Jæren, Lars Rugtvedt, prosjektleder Jernbaneverket
09:00 Jærbanen – videre vekst med effektiv mating og funksjonelle knutepunkter,
Espen Martinsen, seniorrådgiver Analyse & Strateg
09:10 Oppsummering, spørsmål og refleksjoner,
Bjørn Oscar Unander, daglig leder Analyse & Strategi

Påmelding

Klikk her for påmelding. Siste frist er 10. april 2015.