1/3

Prosjektgruppen: Philip Solvang Wright , Cathrine Eckbo, Bente Haavik og Sabina Syed.

2/3

Rundt 13 tonn papir kan resirkuleres hver dag i en av flyktningeleirene.

3/3

Resirkulert og kvernet plast.

Hvordan bedre avfallshåndteringen i flyktningleirer?

Sammen med tre andre norske ingeniører har Sabina Syed fra Multiconsult vurdert hvordan avfallshåndteringen i to flyktningleirer i Jordan kan løses på en god måte. Arbeidet ble utført for «Ingeniører uten grenser», på oppdrag av FNs høykommissær for flyktninger.

5. mars 2019

Oppdraget har handlet om å se på muligheter for å optimalisere avfallshåndteringen i de to store flyktningleirene Za’atari og Azraq i Jordan, hvor det til sammen bor ca. 120 000 syriske flyktninger.

– En av hovedkonklusjonene er at flyktningene bør sortere ut matavfall og kompostere dette. Ikke bare er det bedre for miljøet enn å deponere avfallet, men det er også er det økonomisk mer gunstig. I tillegg gir dette bærekraftige arbeidsplasser til flyktninger, påpeker Sabina Syed.

Til daglig jobber Sabina Syed som rådgiver i seksjon avfall i Multiconsult. Sammen med Cathrine Eckbo (NGI). Bente Haavik (Erichsen & Horgen) og Philip Solvang Wright, undersøkte Syed avfallshåndteringen på oppdrag av «Ingeniører uten grenser».

– Oppdraget ga meg et godt bilde av hvordan avfallssituasjonen er i flyktningeleirene. Det er faktisk en god del likheter med utfordringer vi møter her hjemme, for eksempel når det for eksempel kildesortering og hvordan folk skal gjøre dette, sier Sabina.

Sabina tilbragte totalt tre og en halv uke for å jobbe med avfallshåndteringen i to flyktningeleirene. Den største av de to leirene, Za’atari har om lag 80 000 flyktninger som er bosatt der. Dette skaper en stor avfallsmengde, om lag 33 tonn restavfall, 5 tonn plast, 13 tonn papp og papir og 6 tonn metall hver dag. I den mindre leiren Azraq er det rundt 40 000 flyktninger.

Les mer om Ingeniører uten grenser.