1/2

Armand Aasheim og Stian Johansen fra Multiconsult, Erik Brekke Arnesen (IMTAS), Gro Skaar Knutsen og Roger Georgsen fra PEAB Bjørn Bygg, Gunnar Næss og Bente Louise Westad fra LINK arkitektur | Foto Lars Hamrebjörk

2/2

Hurtigrutemuseet | Foto: Nordfra.no /Kolbjørn Hoseth Larssen.

Hurtigrutemuseet vant Norsk Stålkonstruksjonspris

Torsdag 11. november mottok Hurtigrutemuseet den gjeve Norsk Stålkonstruksjonspris. Prosjektet har tidligere blitt hedret med den internasjonale European Steen Design Awards for sin teknologiske nyvinning innen glass- og stålkonstruksjon.

12. november 2021

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner står bak priskonkurransen Norsk Stålkonstruksjonspris som gikk av stabelen 11.november under konferansen Norsk Ståldag på Grand Hotel.

Bakgrunnen for prisen er å oppmuntre til anvendelse av stål og gi opphav til nye idéer og inspirerende løsninger. Prisen deles ut til en stålkonstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk, miljø og økonomi. Juryen består av representanter fra Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), RIF – organisasjonen for rådgivere, Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) og Den Norske Stålgruppen (DNS).

Hurtigrutemuseet åpnet dørene 28. august i år med et av verdens største museumsgjenstander innendørs. Vernebygget i stål og glass som omslutter hurtigruteskipet MS Finnmarken omtales som et slående midtpunkt i det nye Hurtigrutemuseet.

LINK Arkitektur har ledet prosjekteringsgruppen som sammen med Multiconsult vant oppdraget om å skape et landemerke ved sjøfronten i Stokmarknes og et ikon for det nye levende samtidsmuseet for Hadsel Kommune. Peab hadde totalentreprisen og Imtas var underentreprenør.

– Det er en fantastisk anerkjennelse og virkelig en ære å vinne frem i et så sterkt finaleheat, med Kistefoss og The Twist fra BIG som en god nr 2. Vi deler prisen med alle de som har stått på i mange år for å få realisert bygget, sier Gunnar Næss, ansvarlig arkitekt hos LINK Arkitektur.

Den arkitektoniske formen på vernebygget er inspirert av formen på åpningene i skutesidene. MS Finnmarken var det første skipet som hadde åpninger der både bakre og frem del lutet fremover. Dette motivet er gjentatt både vertikalt og horisontalt og har gitt bygget en svært særpreget form.

Konstruksjonen er 105 meter lang, 24 meter bred og 21 meter høy, og veier ca 550 tonn.

– Prosjektet har vært en flott ingeniørmessig utfordring, designet for kastevinder opp mot 50 m/s, store snølaster og beliggenhet helt nede i sjøkanten, med en robusthet mot fremtidige klimaendringer. Å få være med å utvikle et slik spesielt prosjekt sammen med dyktige arkitekter og entreprenører har vært veldig interessant og givende, sier Stian Johansen, oppdragsleder for oppdraget i Multiconsult.