1/3

Bruck undersøker grunnen | Foto: IUG

2/3

Bruck Haile Woldeselassie, studentene Lukas Hartnik og Iver Nybø, samt Lars Jørgen Saaghus | Foto: IUG

3/3

Bruck og rektor Asumptor | Foto: IUG

Humanitær ingeniørinnsats i Kenya

Ingeniører Uten Grenser sendte nylig sendt et team til Kenya med masterstudenter og ingeniørmentorer innen fornybar energi, vann, geoteknikk og byggkonstruksjon. Målet var å sikre vann og strøm til Eco Moyo Utdanningssenter i Kilifi, og medarbeidere fra Multiconsult bisto i arbeidet.

6. april 2022
IUG

Fram til midten av mars var teamet i full sving med å sikre økt vanntilgang og tilstrekkelig med strøm for elever, lærere og ansatte på skolen. Den erfarne geoteknikeren Bruck Haile Woldeselassie fra Multiconsult var med som mentor for masterstudentene som vurderte en stor underjordisk vanntank.

– Geotekniske undersøkelser er viktig for å bygge en 100 000 liters vanntank på skolens tomt, men også for framtidige byggeprosjekter er det viktig å ha god oversikt over grunnen. Det finnes veldig lite informasjon om grunnforholdene, men erfaringer fra lokale entreprenører har gitt supplerende info, som til sammen med de geotekniske undersøkelsene vil være svært nyttig for videre utvidelse av infrastruktur på tomten, sier Bruck, som til daglig jobber i Multiconsult med større veiprosjekter.

Også mentoren Lars Jørgen Saaghus og masterstudenten Iver Nybø jobber i Multiconsult.

Infrastruktur er essensielt for utvikling
– Det er viktig å bygge bedre infrastruktur i Norge, men det å kunne bidra litt her på denne skolen betyr veldig mye. For elevene her på Eco Moyo er det viktig at vi sikrer nok vann og strøm, og for meg personlig betyr dette oppdraget mye. Jeg føler at jeg får mer enn jeg gir. Infrastrukturen vi jobber med her trengs virkelig, og ungene er så engasjerte og hjelper gjerne til, sier Bruck.

I overkant av 200 barn i alderen 4 til 15 år får undervisning av dyktige lærere hos Eco Moyo. Barna får her viktig kunnskap som gir muligheter for videre utdanning og jobb, men skolen sikrer også to måltider per dag i ukedagene og representerer trygge rammer og en sosial arena som er viktig for hele lokalsamfunnet. Eco Moyo driftes av en norsk-kenyansk ideell organisasjon som ble startet av Lindsay Sanner. Hun er daglig leder i organisasjonen, og med seg fra start har hun Asumptor Katunge Kamende som er skolens direktør.

Asumptor er svært stolt av ungene og de ansatte, men også av samarbeidspartnere som hjelper til på veien.

– Dette oppdraget fra Ingeniører Uten Grenser er veldig spennende, fordi ingeniørene nå ser helhetlig på hvordan vi kan øke kapasiteten til Eco Moyo, sier Asumptor og utdyper videre:

– Tilgang på mer strøm er viktig både for lærerne som skal undervise og barna som gjerne bruker ulike lærings-apper, og for de av barna som gjør lekser her etter at det blir bekmørkt klokken 19:00. Bedre vanntilgang er nødvendig både for drikkevann, matlaging og for at vi kan dyrke flere grønnsaker selv.

Daglig leder Marianne Nilsen Sturmair er svært glad for at ingeniørfaglig innsats kan bidra til å videreutvikle tilbudet for barn og lokalsamfunnet i dette området.

– Med ingeniører i felt får dette prosjektet også andre positive ringvirkninger, forteller hun. Våre ingeniører samarbeider med lokale fagfolk både i innstallering og vedlikehold av utstyr som monteres eller bygges. Videre kobles «Master med Mening»-studentene med teknologistudenter i Kenya og mentorer bidrar med Universitetskontakter lokalt og kontakt med andre fagfolk med erfaring fra arbeid i Øst-Afrika. Prosjektet her hos Eco Moyo bidrar til erfaringsutveksling mellom ingeniører fra ulike deler av verden, som igjen kan så sporer til andre samarbeid og prosjekter i fremtiden.

Bruck ser fram til at masteroppgaven presenteres senere i år, og er glad for at masterarbeidet vil bidra til konkrete forbedringer på Eco Moyo.

Fakta – Ingeniører uten grenser (IUG):

  • Ingeniører Uten Grenser (IUG) ble startet i 2011, har siden starten gjennomført over 100 ingeniørfaglige oppdrag og prosjekter i lav- og mellominntektsland.
  • IUG bidrar med humanitær ingeniørinnsats som sikrer klimasmarte løsninger til beste for enkeltmennesker, lokalsamfunn og kloden.
  • Organisasjonen er basert på frivillig innsats fra ingeniører og teknologer som deler av sin kompetanse, tid og engasjement for en mer bærekraftig og rettferdig verden.
  • IUG løser oppdrag innen en rekke ingeniørfaglige områder: Fornybar energi, vann&sanitær, geoteknikk, bygg og infrastruktur, maskin- og teknikk, gjenvinning og IT- og digitalisering.
  • IUG er finansiert gjennom partnerskap med bedrifter som Multiconsult. Gaver og innsamlede midler, som for eksempel fast givere.

Fakta – Eco Moyo:

  • Eco Moyo Education Centre er en skole nær Kilifi i Kenya.
  • Prosjektet ble etablert av Lindsay Sanner i 2014, og skolen tilbyr per i dag gratis undervisning til 240 elever Alle elevene får frokost og lunsj på skolen samt skoleuniform og det de trenger for undervisningen.
  • Finansiering: Skolen finansieres via økonomiske bidrag fra privatpersoner og stiftelser. Det gjennomføres jevnlig ulike fundraisings-kampanjer slik som denne kunstauksjonen: https://www.ecomoyo.com/new-eco-moyo-auction-2022