Høykvalitets prøvetaking i kvikkleire

Ved hjelp av høykvalitets miniblokkprøvetaking kan Multiconsult som første private konsulent i verden tilby prisgunstige grunnundersøkelser som gir tryggere bygging på dårlige grunnforhold.

15. juni 2016

Miniblokkprøvetaker gir bedre beslutningsgrunnlag

Sikre vurderinger av grunnforhold er avgjørende for å bygge solide bygg. Spesielt gjelder dette for krevende konstruksjoner der det forekommer bløte grunnforhold, gjerne med kvikkleire.

Bløt grunn og kvikkleire har lenge bydd på utfordringer for geotekniske grunnundersøkelser. Disse materialene er svake og har en struktur som forstyrres lett. Spesielt ved prøvetaking, hvor det hentes prøver opp fra grunnen for testing i laboratoriet, kan materialet bli utsatt for påkjenninger som endrer parametere som styrke og stivhet. Dette fører til at geoteknikeren må estimere designparametere med utgangspunkt i et datagrunnlag som inneholder en stor grad av usikkerhet.

 

 

Nå har imidlertid geo avdelingen i Trondheim funnet en løsning på denne utfordringen. Gjennom et samarbeid med NTNU har geo-avdelingen utført flere vellykkede forsøk ved bruk av miniblokkprøvetaker.

– Dette er en prøvetaker som lar oss hente opp tilnærmet uforstyrrede prøver fra bakken. Resultatene når materialet testes i laboratoriet viser liten grad av forstyrrelser og gjengir dermed de faktiske forhold i bakken med stor nøyaktighet, sier Anders Gylland, Gruppeleder, geoteknisk laboratorium Trondheim.

Optimalt design og reduserte kostnader

Bruk av miniblokkprøvetaking er relevant i prosjekter der det skal bygges kompliserte og store bygg på lokasjonermed krevende og bløte grunnforhold. Prøvenes høye kvalitet gjør at man får sikrere vurdering av styrken på grunnen og deformasjonsparametere. Dette igjen reduserer usikkerhet knyttet til setnings- og stabilitetsanalyser og kan gi et mer optimalt design. For oppdragsgiver er det et potensiale til å redusere kostnader.

Region midt er operative på bruk av utstyret og tilbyr prøvetaking og opplæring til andre regioner. For spørsmål kan Anders Gylland og Rolf Sandven kontaktes.

Canadian Geotechnical Journal har publisert et paper skrevet av gruppen. Dette kan leses i sin helhet (må kjøpes) her.