1/3

Stavanger rådhus skal rehabiliteres | Illustrasjon: LINK arkitektur

Store ambisjoner for rådhuset Stavanger

Tegningene som viser hvordan nye Stavanger rådhus skal bli, er endelig klare. Ambisjonene er skyhøye, både på design, miljø og på tekniske installasjoner. Når bygget står ferdig i 2024, er ambisjonen at rådhuset er Norges smarteste bygg.

9. juni 2021

Rådhuset i Stavanger er tegnet av byarkitekt Jan Jæger og stod ferdig i 1963. Bygningen er verneverdig og har mange karakteristiske trekk. Rehabiliteringen startet i februar 2021, og det nye rådhuset skal være klart til å tas i bruk for ansatte og innbyggere i løpet av høsten 2024. Da har bygget fått seg et skikkelig ansiktsløft.

– Vi ønsker at rådhuset skal bli et signalbygg i sentrum, og er veldig fornøyde med planene så langt. Rådhuset har med seg mye flott historie som skal bevares, samtidig som det skal gjenspeile kommunens høye miljø- og klimamål og gå foran som et smartbygg for fremtiden. Det har vi fått til, mener prosjektleder i bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Zakarias Chibssa.

Nytt fasadedesign
Det å ha blikket inn i fortiden og samtidig speide inn i fremtiden, har vært en viktig premiss for rehabiliteringen av rådhuset. I planlegging og design av nytt fasadeutrykk har prosjektet derfor studert originalbygget nøye.

– Rådhuset kjennetegnes ved asymmetriske oppbrutte bygningskropper delt i flere volumer, horisontale linjer, store vindusfelt, og dets særegne grønne fasadefarge. Både fasadefargen og de horisontale og vertikale gridene er beholdt i det nye fasadedesignet. Det som er nytt er en sikksakk struktur i fasaden med integrerte solcellepaneler. Dette vil bidra til økt energiproduksjon og sammen med solcelleanlegg på taket, vil bygget produsere energi på ca. 100 000 kWh/år. Det tilsvarer ca. 32 prosent av byggets totale energibehov, og bygget får høyeste energikarakter som er energiklasse A-grønn, forteller Chibssa.

Det er foreløpig uklart hva som skjer med det kjente glassmaleriet Kunnskapens tre, som i dag utsmykker fasaden.

– Utgangspunktet er at det vil vi ta vare på! En kunstkonservator skal se på den og gi oss anbefalinger til hvordan kunnskapens tre best kan bevares, sier Chibssa.

Ny hovedinngang
Stavanger rådhus vil få hovedinngang fra Lars Hertervigs gate. En innbydende og inntrukken inngang, med en liten forplass, åpner opp mot sentrum og ønsker besøkende velkommen.

– Ved å flytte hovedinngangen blir rådhuset mer tilgjengelig fra sentrumskjernen. Slik legger vi til rette for at Stavanger rådhus blir et moderne, spennende og inkluderende hus for alle i kommunen, sier Chibssa.

Blir smartbygg
Rådhuset prosjekteres som Smartbygg og ambisjonen er at det blir det smarteste byggene i Norge når det står klart i 2024. I tillegg til moderne løsninger og brukertilpasset funksjonalitet når det kommer til blant annet lys og lyd, vil Smartbyggløsningen bidra til at driftskostnaden reduseres betraktelig. Blant annet vil bygget få tilstandsbasert vedlikehold, behovsstyrt renhold og bedre og mer effektiv styring av belysning, varme, ventilasjon, solavskjerming og andre tekniske installasjoner.

Det er Multiconsult Norge AS i samarbeid med LINK Arkitektur AS, som vant konkurransen for prosjektering.

– Vi i LINK Arkitektur synes det å få tegne nye Stavanger rådhus er et utrolig spennende prosjekt. Med respekt for det eksisterende har vi forsøkt å fange essensen i bygget ved å ta vare på dets karakteristiske trekk, samtidig som vi viser vei inn i fremtiden, sier arkitektene i LINK Arkitektur, Fabian Fernandez og Marita J. Braathen.

– Rådhuset skal tilrettelegges for gode publikumsarealer og gode arbeidsplasser med å øke tilgjengelighet og funksjonalitet og med ekstra oppmerksomhet på universell utforming, sier interiørarkitekt i LINK Arkitektur, Lene Korneliussen.

Videre fremdrift
– I forbindelse med avslutningen av forprosjektsfasen blir det utarbeidet en oppdatert kostnadsberegning for renoveringen av rådhuset. Vi jobber nå med å kvalitetssikre beregningen i samarbeid med tredjepart. Opprinnelig bevilgning fra 2018, er på 291 millioner kroner, sier Chibssa.

Forprosjektet skal behandles i utvalg for bymiljø og utbygging 18. august og i Formannskapet 24. august 2021. Etterpå starter detaljprosjekteringen som vil foregå frem til desember 2021​. Byggestart blir våren 2022, og det nye rådhuset skal være klart til å tas i bruk for ansatte og innbyggere i løpet av høsten 2024.