Multiconsult med intensjonsavtale med Hjellnes Holding AS

Foto fv: Gunnar Egset, daglig leder i Johs Holt, Christian Nørgaard Madsen og Geir Knudsen, adm.dir i Hjellnes Consult

Hjellnes Consult og Johs Holt vil bli en del av Multiconsult-konsernet

Multiconsult ASA har inngått en intensjonsavtale med Hjellnes Holding AS om å overta 100 prosent av aksjene i selskapene Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS.

23. mai 2017

Etter planen vil aksjekjøpet fullføres i løpet av september 2017.

-Vi har fulgt Hjellnes Consult og Johs Holt tett gjennom mange år og er imponert over hva selskapet, dets ledelse og ansatte har oppnådd. En kombinasjon av Hjellnes Consult, Johs Holt og Multiconsult vil være strategisk riktig og innebære store muligheter for begge organisasjonene, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

– Med 70 år siden oppstarten av Hjellnes Consult er tiden nå moden for å rigge seg til for videre vekst og utvikling i et marked som stadig endrer seg – både konkurranse- og markedsmessig. Dette oppnår vi ved å bli en del av Multiconsult sier administrerende direktør Geir Knudsen og Gunnar Egset i henholdsvis Hjellnes Consult og Johs Holt. Sammen med Multiconsult vil vi være enda bedre rustet til å sikre fortsatt vekst, ivareta våre grunnleggende verdier samtidig som vi opprettholder et høyt faglig nivå til glede for både kunder og medarbeidere.

Et kraftsenter på Østlandet

I Oslo-området er Multiconsult og Hjellnes-gruppen nesten jevnstore innenfor fag- og forretningsområder, med komplementære organisasjoner. Fagområdene er stort sett supplerende både på kompetanse og kapasitet. Ved å utnytte et felles kundegrunnlag skal det dannes et sentralt kraftsenter med en sterk markedsposisjon på Østlandet.

Økt konkurransekraft

Begge parter er trygge på at selskapene passer godt sammen, både strategisk, faglig og kulturelt. Multiconsult og Hjellnes-gruppen har operert i samme bransje i lang tid. Selskapene har gjennom årene samarbeidet meget godt på et antall spennende prosjekter og arbeider nå sammen i markante prestisjeprosjekter som Campus Ås og Tønsberg sykehus.

Ved å samle kreftene økes tverrfaglig kapasitet og kompetanse innen kjernevirksomheten bygg og eiendom, samferdsel, samt vann og miljø. Multiconsult ønsker å utnytte dette til å ta nye markedsandeler og øke konkurransekraften innen selskapets strategiske satsninger innen urbanisme og helsebygg, i tråd med selskapets 3-2-1 GO-strategi frem mot 2020.

Johs Holt sitt fagmiljø og renommé som spesialister på brukonstruksjoner anerkjennes som meget sterkt og kraftfullt, og vil sammen med ressursene i Multiconsult forankre posisjonen innen samferdselsmarkedet og være utgangspunktet for videre vekst.

Forutsetninger

Oppkjøpet forutsetter godkjenning av Hjellnes Holding AS sin ordinære generalforsamling 30. mai 2017. En endelig avtale forutsetter en vellykket due diligence-prosess og godkjenning fra styret i Multiconsult, styret i Hjellnes Holding AS og Konkurransetilsynet.

 

Om Hjellnes-gruppen
Hjellnes Consult tilbyr tverrfaglig ingeniørtjenester. Selskapet har solid kompetanse innenfor bygg og eiendom, areal og samferdsel og miljø. Johs Holt tilbyr rådgivning innen alle typer broer og tyngre konstruksjoner. Hjellnesgruppen har om lag 230 medarbeidere og har kontorer i sentralt i Oslo. Se også www.hjellnesconsult.no og www.johsholt.no