1/3

Oversiktsbilde over krypkjelleren etter gulvet et fjernet | Foto: Multiconsult

2/3

Stavanger domkirke. Fasade mot øst med glassmalerier | Foto: Gerben Jacobs/Wikipedia

3/3

Bjelkelaget i kirken etter demontering av gulvbord | Foto: Multiconsult

Historiske spor i Stavanger domkirke

Under gulvet i Stavanger domkirke finnes det rester av gamle graver og trolig rester av en enda eldre kirke – kanskje også en vikinggård. Før nytt gulv skal legges graver arkeologer etter kunnskap om fortiden.

17. mars 2021
Sissel Fantoft

Multiconsult er involvert i flere deler av prosjektet «Domkirken 2025», en omfattende restaurering av kirkebygget som skal være ferdig til både Stavangers og domkirkens 900-årsjubileum. Domkirken skal blant annet få nytt gulv med vannbåren varme, og i den forbindelse er det åpnet et 20 uker langt vindu for arkeologiske utgravninger. Her bistår Multiconsult med rådgivning innen miljøkartlegging, bygningsfysikk, byggeteknikk og geoteknikk.

– I middelalderen ble det lagt steingulv rett på bakken i kirkeskipet, og så ble det gravd ut en krypkjeller på 1860-tallet, forteller Espen André Seierstad, spesialrådgiver Tilstand og Bygningsvern og oppdragsleder for byggeteknikk i prosjektet.

– Helt fra middelalderen ble mennesker begravet under kirken. På midten av 1800-tallet ble gravene fjernet, men likevel ligger det fremdeles rester av trevirke, tekstiler og bein i grunnen, sier han.

Multiconsults geotekniske seksjon i sør har bidratt med å vurdere fundamenterings- og setningsforholdene for dagens kirke.

– Videre har vi bistått med å utarbeide HMS-retningslinjer for arbeidene i krypkjelleren, samt bidratt med å anbefale tiltak for å sikre at det ikke oppstår deformasjoner på kirken under gravearbeidene, forteller geotekniker Atle Christophersen.

Arbeidene i grunnen følges opp av geotekniker.

Nytt gulv

Når de arkeologiske utgravningene er fullført skal kjelleren dekkes med et tynt lag fast leire og fylles igjen med skumglass, som er et lett materiale laget av resirkulert glass.

– Deretter blir det støpt et betonggulv og lagt vannbåren gulvvarme, og til slutt skal det gamle tregulvet legges tilbake, forteller Seierstad.

Multiconsult bistår her med byggteknisk prosjektering av det nye gulvet.

– Vi bistår også med bygningsfysikk for å vurdere hvordan klimaet i grunnen under kirken påvirkes når krypkjelleren fylles igjen. Klimaforholdene i grunnen er avgjørende for hvor godt restene av de gamle gravene under krypkjelleren bevares. Det har derfor vært viktig å vurdere at gjenfyllingen av krypkjelleren ikke gir dårligere bevaringsforhold for restene av gravene, sier Espen André Seierstad.

Målet er at det nye gulvet skal bli liggende i mange hundre år.

– Det er utrolig spennende å være med på et slikt prosjekt i Norges best bevarte domkirke, som regnes for å være flottere enn Nidarosdomen rent bevaringsmessing. Samtidig er det mange som har meninger og innspill. Utfordringen for oss er å finne gode løsninger som er varige og som alle parter kan leve med, legger han til.

Som en del av «Domkirken 2025» skal også koret i kirken få nytt trebjelkelag med vannbåren gulvvarme.

– Vi bistår her med prosjektering av det nye bjelkelaget, forteller Espen André Seierstad.

Multiconsult bistår også med utarbeidelse av beskrivelse for tømrerarbeider, hvor blant annet hele yttertaket skal legges om.