Historisk monument stod i fare for å rase sammen

Multiconsult var bidragsyter da Stavanger kommune besluttet å bevilge midler til restaureringen av Engøyholmen nottørke.

14. november 2017

Engøyholmen nottørke har lenge vært i dårlig forfatning, men sommer 2017 bevilget kommunalstyret for miljø og utbygging penger til å restaurere den historiske konstruksjonen.

 

 

Det er kun tre nottørker igjen i Stavanger, og mange var redd for at det som står på Engøyholmen ikke kom til å overleve høststormene. Sildefiske var en gang i tiden en viktig del av Stavangers næring. Nottørker er et stativ som ble bruk for tørking av garn, og ansees som en viktig ettermæle av Stavangers fiskerihistorie.

Multiconsult var involvert i restaureringen i forbindelse med rehabilitering av både stål, betong, tømmer og takplater.

Et prosjekt litt utenom det vanlige 

Nottørken på Engøyholmen er laget som en rammekonstruksjon i stål, hovedsakelig av gamle jernbaneskinner fra rundt krigens dager. Dette stålet var så korrodert at det var etter hvert fare for brudd i deler av stålkonstruksjonen, spesielt i helt øverst i takkonstruksjonene.

Deler av nottørken står på en liten betongkai. Denne var også i så dårlig forfatning at store deler av de massive betongbjelkene her måtte rehabiliteres ved vannmeisling inn til armeringen og re-etableres med sprøytebetong.

 

 

I tillegg til stål og betong har også alle de sementbaserte takplatene og alt tømmer på kaien blitt erstattet like for like, i henholdt il Byantikvarens anbefalinger.

– Prosjektet har vært et friskt pust i en hektisk hverdag. Alle byggemøter har foregått ute på holmen, og transporten til og fra holmen har foregått med gammel robåt. Til tross for at prosjektet ansees som relativt lite i den store sammenheng, har det vært behov for stor bredde i fagkunnskapene til Multiconsult, med bidrag fra flere fagdisipliner, ettersom det har omfattet både nye stålkonstruksjoner, behandling av gamle stålkonstruksjoner, rehabilitering av betongbjelker og -fundamenter i svært kloridholdig miljø, samt tømmerarbeid og platekledning. Løsningsvalg og metoder har vært en god blanding av teoretisk kunnskap og praktisk tilnærming. Blant annet har designkriteriet for takplatene simpelthen vært at de skal tåle at sultne måker slipper krabbeskall og kråkeboller mot taket for å knuse disse uten at takplatene blir ødelagt, sier Trond Pollen, som har vært RIB oppdraget.