1/2

Bjørnar Hamstad - Multiconsult, Marte Reinaas - Veidekke, Kjell Bertelsen - HUS Arkitekter, Ida Fossen - R. Kjeldsberg, Anders Berger - RKjeldsberg, Maria Venås - Veidekke | Foto: Cecilie Hagby

2/2

Kontorbygget ALO i Trondheim | HUS arkitekter, Monica Asphaug

Hedrende omtale til ALO

Kontorbygget ALO fikk hedrende omtale under utdelingen av prisen Betongtavlen torsdag kveld. Multiconsult har stått for prosjektering og over 200 medarbeidere jobber til daglig på Trondheimskontoret i bygget. Selve Betongtavlen gikk til Villa Bygdøy i Oslo og Nydalsbrua i Trondheim.

1. desember 2023
Cato A. Mørk

Kontorbygget ALO i Trondheim var en av fem finalister til Betongtavlen 2023. Betongtavlen er en ærespris som blir tildelt byggverk hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Årets Betongtavle gikk til både Nydalsbrua og Villa Bygdøy.

– Vi tildeler i år tre utmerkelser. To prosjekter får Betongtavlen og ett får hedrende omtale. Her er det estetikk, teknikk og miljø i bruk av betong av ypperste klasse, konkluderer juryleder Vetle Houg.

Den hedrende omtalen gikk til ALO på Sluppen. I sin begrunnelse for ALO skriver juryen at partene har prosjektert og bygd et bygg som ga toppscore for byggherren på klima, endringsdyktighet og økonomi.

«Eksempler på dette er slakkarmerte flatdekker med utkragede dekkeforkanter, og større romhøyde enn normalt. Det gir fleksibilitet med tanke på at fremtidige behov i arealene vil endre seg. Videre er det brukt ulike betongkvaliteter for å redusere karbonavtrykket mest mulig – samtidig som de tekniske krav ivaretas. For eksempel ble det i bunnplata brukt ulike betongkvaliteter i overkant og underkant. Du skal ha et proft støpelag når du går løs på det», skriver juryen.

Les mer: Betongtavlen gikk til Villa Bygdøy og Nydalsbrua