1/2

Palmafossen kraftverk | Foto: Wikipedia

2/2

Stolte mottakere av Damkrona: Yngve Tranøy i midten, Ole Reidar Flatby til høyre og Mattias og Hilde fra Multiconsult til venstre for Tranøy. Øvrige fra Røynstrand entreprenør | Copyright: Anne Marit Haastein Ruud

Hederspris til Palmafossen

Palmafossen kraftverk i Voss kommune er realisert under mottoet "Meira kraft, Meira laks". Under Vassdragsteknisk forum, 2. februar i år ble anlegget tildelt prisen “Damkrona”, for sine innovative og gode løsninger for nettopp kraftproduksjon og fisk. Oppmerksomheten ble rettet mot utbygger, Voss Energi, med deres involverte aktører, mellom andre; Norsk institutt for naturforskning (NINA), SINTEF, forskningsinstituttet NORCE og Multiconsult.

20. mars 2023

Damkrona deles ut årlig og er en hederspris, etablert for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag. Det blir brukt store ressurser for å få gode løsninger ved nybygging og rehabilitering av dammer og andre vassdragsanlegg. Et viktig formål med «Damkrona» er å synliggjøre dette arbeidet.

Palmafossen er et svært godt eksempel på hvordan det det kan tilrettelegges for mer energiproduksjon samtidig som miljøvilkårene bedres. Installert effekt ble her tidoblet, samtidig som investeringen utløste en state-of-the-art-løsning for fiskevandring. Multiconsult har hatt prosjekteringen av anlegget i sin helhet med detaljdesign av både kraftverk, dam og luker.