1/2

Illustrasjonsbilde av havvind | Nicholas Doherty/Unsplash

2/2

Oda Andrea Hjelme, rådgiver energisystemer i Multiconsult

Havvind kan gi kraftoverskudd og stabil strømforsyning

Utbygging av havvind kan gi forbedret forsyningssikkerhet i Bergensregionen, i tillegg til å gi kraftoverskudd til industrien. Det kan samtidig gi lavere kraftpriser på hele Vestlandet, viser en studie Multiconsult har gjort sammen med Thema for Equinor.

9. mars 2022
Cato A. Mørk

– I debatten om kraftsituasjonen er mange opptatt av at havvind kan bidra med kraftproduksjonen til etablering av ny industri og elektrifisering. Den effekten dokumenterer også vi i vår analyse, men at havvind i tillegg kan bidra med forbedret forsyningssikkerhet, reduksjon i avbruddskostnader og i tillegg redusere kraftprisen, det er nye argument i debatten. Hvor ny havvindproduksjon tilknyttes er derfor ikke likegyldig, sier Oda Andrea Hjelme, rådgiver energisystemer i Multiconsult.

Bergensregionen forventer stor vekst i kraftforbruket og en utfordrende nettsituasjon framover. Det gjør Bergensregionen til et aktuelt tilknytningspunkt for fremtidig havvind, for å bidra til å løse den anstrengte kraftsituasjonen. På oppdrag av Equinor har derfor prosjekteringsbedriften Multiconsult og kraftmarkedseksperter i Thema utført en analyse for å beskrive virkninger av å tilknytte en stor havvindpark på 1 GW til kraftnettet i Bergensregionen.

Analyserer nettutviklingen
Analysene ser på effektene i 2030 og 2040 for ulike scenarioer av nettutvikling, forbruksutvikling og vindkraftproduksjon.

– Alt tyder på at vindkraft kan avlaste og bidra til mindre press på kraftnettet i regionen når det er stort energibehov. Havvindproduksjon er imidlertid avhengig av vær og vind og det kan ikke garanteres produksjon når den trengs som mest. Variabel produksjon kan spille godt sammen med kilder til fleksibilitet, som for eksempel energilager og bedrifter som er villige til å redusere eller kople ut forbruket sitt ved behov. I kombinasjon med kilder til fleksibilitet kan havvind bidra positivt til effektbalansen i Bergensregionen og avlaste nettet i perioder med høyt strømforbruk, som på kalde vinterdager, sier Oda Andrea Hjelme, rådgiver energisystemer i Multiconsult.

Les mer: