1/3

Det nye Nasjonalmuseet i Oslo | Børre Høstland / Nasjonalmuseet

2/3

Det lagt stor vekt på solide materialer, både innvendig og utvendig | Tove Laulauten/Multiconsult

3/3

Klimakrav i magasiner og utstillingsområder har vært viktig i prosjektet | Iwan Baan/Nasjonalmuseet

Har deltatt i realiseringen av nytt Nasjonalmuseum

Det nye Nasjonalmuseet i Oslo åpner lørdag 11. juni og blir det største kulturbygget i Norden. Solide materialer og et bærekraftig bygg har vært sentralt i utviklingen av museet. Multiconsult har bidratt i realiseringen av bygget med teknisk spisskompetanse.

10. juni 2022
Cato A. Mørk

– Med det nye bygget har Norge fått et museum i verdensklasse. Det er et moderne museumsbygg med klassiske kvaliteter, med vakre og holdbare materialer, og med et perspektiv på flere hundre år. Bygget gir oss mulighet til å stille ut mer av samlingen enn noen gang før, og vi kan vise skiftende utstillinger av helt nye formater og av internasjonal skala. Dette er et hus som skal invitere til aktivitet, kreativitet og deltakelse, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo i en pressemelding.

Bygningen omfatter 54 600 m2 og rundt 400 000 gjenstander innen områdene kunst, arkitektur og design. I tillegg er det kontorlokaler og en rekke servicetilbud. Museet er bygget med hensyn til bærekraft og med mål om lavest mulig klimautslipp, både i byggefasen og i driften av bygget. Det lave energiforbruket gjør at museet er et passivhus. I selve bygget er det lagt stor vekt på solide materialer, både innvendig og utvendig.

Nytt Nasjonalmuseum er tegnet av arkitekt Klaus Schüwerk, og er bygget av Statsbygg på oppdrag fra Kulturdepartementet. Multiconsult ble tidlig involvert i prosjektet og har bidratt på områdene bygningsfysikk, miljørådgivning, VVS-rådgivning og noe geoteknisk rådgivning.

Godt samarbeid med arkitektene
Allerede fra 2011 utførte Multiconsult rådgivning og prosjektering innen bygningsfysikk, på oppdrag av arkitektene.

– Arkitekten tok oss med på sin utvikling av prosjektet, og sammen skapte vi gode løsninger. Dette er jo en type bygg vi ikke bygger så ofte, og det er høye krav til sikkerhet, og stabilt inneklima for kunsten. Derfor gjorde vi mange analyser og skreddersydde løsninger blant annet når det gjelder isolasjon, tetthet og glass, sier Rein Kristian Klich Raaholdt, seksjonsleder i Multiconsult og sentral i arbeidet med prosjektering av bygningsfysikk.

Som en leverandør til Rambøll har Erichsen & Horgen, som nå er blitt en del av Multiconsult, vært sentrale i utviklingen av varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk. Kjøling og varme hentet fra sjøvann via varmepumper har bidratt til et energivennlig bygg. Brannslokkingssystemer med fokus på å minimere muligheten for lekkasjer og feilutløsning er eksempler på områder hvor Multiconsult har bidratt med spesialkompetanse.

– Dette har vært et spesielt prosjekt på VVS-området, særlig når det gjelder klimakravene i magasiner og utstillingsområdene. Temperatur og fuktighet må holdes stabilt, slik at kunstens levetid ikke forringes. Det har også vært en rekke estetiske krav, som at arkitektene ønsket mye av teknikken skjult. I tillegg er dette et variert og komplekst bygg med forskjellige funksjoner, fra kunstlokaler til kontor og serveringssteder, sier Christian Ulriksen i Multiconsult.

Multiconsult har også bidratt i prosjektering av energi- og inneklimaberegninger og med kompetanse innen bygningsinformasjonsmodellering. I tillegg på miljøområdet innenfor miljøoppfølgningsplan, klimagassregnskap og miljøriktige materialer. Også innen geologiske måletjenester har Multiconsult bidratt inn i nytt Nasjonalmuseum.

Fakta Nytt Nasjonalmuseum

  • Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
  • Bruker: Nasjonalmuseet
  • Byggherre: Statsbygg
  • Brutto bygningsareal: ca. 54.600 kvm
  • Arkitekt: Klaus Schuwerk / Arkitektkontor: Kleihues+Schuwerk / Underleverandør: Dyrvik Arkitekter AS (lokal arkitekt) og Østengen & Bergo (landskapsarkitektur)
  • Rådgivere: Rambøll, med Multiconsult som underleverandør
  • Hovedentreprenører: HAB, AF og Caverion
  • Bygget er et forbildeprosjekt gjennom Futurebuilt
  • (kilde: Statsbygg)

Lenker:
Futurebuilt: Nytt Nasjonalmuseum

Statsbygg: Nytt Nasjonalmuseum