Halden by | Foto: Wikipedia/Zairon

Halden kan bli en enda smartere teknologiby

Gjennom Byindeksen har Halden kommune fått dokumentert at det er smart å fokusere på teknologikompetansen som allerede finnes i byen.

12. juni 2019
Herman Berg

– Vi bør sette oss ned sammen med andre kommuner i samme båt for å lære av hverandre, sier Jens-Petter Berget, leder for avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune.

I Byindeksen har Multiconsult stilt en diagnose for Halden kommune: Resultatet er midt på treet i forhold til andre norske bykommuner: Litt over snittet på verdiskapingskultur, samt stedskvalitet – litt under snittet på utnyttelse av potensial og kompetanse.

– Disse funnene forsterker det vi allerede har vært klar over. Det gir en stor merverdi for oss å få dette fra eksterne kilder, slik at alle lokale aktører, som politikere, innbyggere og medier, blir enige om at det er disse utfordringene vi skal ta fatt på, sier Berget.

Høy kompetanse

Halden kommune ønsker å bli en av Norges mest innovative kommuner og har startet programmet Smart City Halden. Programmet legger til rette for forskning, utvikling og innovasjon for få i gang en bærekraftig samfunnsutvikling.

Aktivitetene i Remmen Kunnskapspark, som huser Smart Innovation Norway, pluss nærheten til Høgskolen i Østfold og forskningsvirksomheten IFE (ledende innen nukleær energi og medisin), er alle gode på teknologiutvikling. Beliggenheten er imidlertid en utfordring. Både Kunnskapsparken og Høgskolen befinner seg tre til fire kilometer unna Halden stasjon.

– De mest framtidsrettede bedriftene bør ha en nærhet til Halden stasjon i sentrum av byen. Selv om det ikke er lange strekket, betyr reisevei og beliggenhet mye for inkludering. Utbyggingen av Østfoldbanen vil jo bringe Halden nærmere Oslo og de andre østfoldbyene, og gjøre byen mer integrert med resten av Østlandet, mener markedssjef Bernt Sverre Mehammer, som står bak rapporten til Multiconsult.

Viktig sammenlikne

Multiconsults Byindeks sammenlikner alle byer i Norge over 10.000 innbyggere. Ifølge Jens-Petter Berget er dette den største merverdien av analysen.

– Det er spesielt interessant for oss å kunne se på andre norske kommuner med relativt lik størrelse. Ligger vi langt unna? I tilfelle på hvilken måte og hvorfor? Innen områder som produktivitet, verdiskaping og inntektsnivå kan vi finne ut hvor vi ligger godt an og hvor vi ligger etter, fastslår Berget.