Håkon Sannum inn i styret til Bygg 21

Under Byggedagene 6.mars annonserte Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete sammensetningen av styret i Bygg 21. Håkon Sannum, tidligere administrerende direktør og nå senior rådgiver i Multiconsult, er valgt inn som styremedlem for dette initiativet.

7. mars 2013

– Jeg ser det som en ære å bli spurt om å bli med i styret. Ikke minst syns jeg det er hyggelig at rådgiverbransjen og Multiconsult har fått en stemme inn i dette initiativet, sier Håkon Sannum.

Gjennom Bygg 21 skal det utarbeides en helhetlig kompetanse-, forsknings- og innovasjonsstrategi for byggsektoren i det 21. århundret, og det vil spesielt fokuseres på tre områder:

  • FoU og innovasjon
  • Utdanning og kompetanseutvikling
  • Formidling av kunnskap og erfaringer

Om Bygg 21

Bygg 21 er et initiativ som ble lansert i stortingsmeldingen Meld.St.28, juni i 2012. Bygg 21 er et samarbeidsprosjekt mellom ulike interessegrupper innen byggenæringen; Næring og industri sammen med forskningsinstitusjoner og myndigheter skal sammen utvikle nasjonale strategier Initiativ fokuserer på å skape en fremtidsrettet bygningspolitikk for å sikre kvalitet og produktivitet innen byggenæringen.

Det er utarbeidet lignende strategier for andre næringer, særlig blir arbeidet som er gjort i Maritime 21 fremholdt som spesielt vellykket. Erfaring fra Maritim 21 vil være viktig å ta med seg å ta med seg inn i Bygg 21.

Arbeidet med å organisere Bygg 21 vil starte opp umiddelbart.