1/3

Amin Haddadi med doktoravhandling om verdiskaping i byggeprosjekter.

2/3

Professor Ole Johnny Klakegg, førsteamanuensis Olav Torp, Amin Haddadi og seniorforsker Agnar Johansen.

3/3

Evy Jakobsen, Amin Haddadi og Ina Aspestrand ved disputasen.

Haddadi med doktorgrad om verdiskaping i byggeprosjekter

Fredag 5. april forsvarte Amin Haddadi sin doktoravhandling på NTNU om hvordan fokus på verdiskaping for bruker og eier kan bidra til suksess i byggeprosjekter.

9. april 2019
Cato A. Mørk

– Forskningen tar for seg hva som skaper verdi i byggeprosjekter spesielt med fokus på eier og bruker som hovedinteressenter. En viktig faktor har vært å utforske hvordan vi kan overføre dette perspektivet til tidligfase og prosjekteringen av byggeprosjektet, og ivareta det gjennom hele prosjektforløpet, sier Amin Haddadi, som jobber som rådgiver i Multiconsult.

Hovedmålet med doktorgraden har vært å avdekke kunnskap om hvilke hensyn som må tas for at interessene og verdiene til byggets brukere og eier blir ivaretatt. Et viktig perspektiv har vært hvordan kunnskap om dette blir ivaretatt i prosjektstyringen slik at resultatet er bærekraftig og verdiskapende for alle involverte.

– Jeg er veldig fornøyd med å finne frem til en god definisjon på verdiskaping innen byggebransjen gjennom forskningen. Det er et begrep som brukes ofte uten at alle kjenner til hva det innebærer. En viktig suksessfaktor har vært å bygge bro mellom forskning og næringen, og å kunne tilgjengeliggjøre resultatene til praktisk bruk, påpeker Amin Haddadi.

Støtte til forskningen
Han har tatt en Nærings-ph.d. som innebærer at Forskningsrådet bistår med et tilskudd til bedriften for finansiering av doktorgradsarbeidet, slik at kandidaten kan drive forskning mens vedkommende er ansatt. Hensikten med ordningen er blant annet å sikre forskerrekrutteringen i næringslivet.

– Amin Haddadi har utført et veldig omfattende og spennende forskningsarbeid innen verdiskaping i byggeprosjekter. Vi er stolte over at han nå har gjennomført doktorgraden, og at han nå vil ta med seg denne kunnskapen og erfaringen inn i jobben som rådgiver i Multiconsult. Denne kompetansen er unik og gjør oss i stand til å gi helt presise og konkrete råd om hvordan våre kunder kan oppnå ønsket verdiskaping, sier Evy Jakobsen, direktør By og samfunn i Multiconsult.

Amin Haddadi har utført arbeidet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU, og disputasen til doktorgrad ble avholdt 5. april. Han er sivilingeniør i Bygg- og miljøteknikk og jobber som rådgiver innen strategisk eiendomsledelse i Multiconsult. I tillegg til arbeidet som rådgiver i Multiconsult, så vil Haddadi fremover også forelese og undervise.

 

Les mer:

  • Nettportalen Verdihjulet er inspirert av forskningsresultatene til Amin Haddadi