Gruveseminar til inspirasjon

Stor entusiasme og gode diskusjoner var det klare beviset på at man hadde truffet bra med programmet når Norsk Bergindustri i samarbeid med Multiconsult og Golder Associates inviterte til gruveseminar.

5. mai 2013

Formålet med seminaret var å gi deltakerne en god forståelse av prosessen med å etablere en gruve som skal være miljøvennlig, sosialt ansvarlig og lønnsom.Målgruppen var gruveselskap og landeiere som har behov for å lære om de tidlige fasene av et gruveprosjekt, inklusivt gjeldene lover og regler.

Skal man dømme på engasjementet og de gode diskusjonene underveis i seminaret, er det liten tvil om at arrangørene hadde truffet godt med både tema og foredragsholdere – og hvor statssekretær Jeanette Moen fra Næringsdepartementet sin presentasjon av regjeringens «Strategi for mineralnæringen» var et av høydepunktene.

-Gjennom seminaret kommer vi i god dialog med ulike aktører i bransjen og får samtidig vist bransjen at Multiconsult tar initiativ, kjenner bransjen og er godt posisjonert for det som kommer innenfor dette området fremover.  Vi driver systematisk oppfølging av de prosjektene som vi vet kommer, sier Tor Ous Neple, forretningsområdeleder Industri i Multiconsult.

– I forbindelse med presentasjonene hadde vi en rekke gode, avklarende diskusjoner samt fikk opp ulke problemstillinger som vil bli fulgt opp fremover. Det er allerede besluttet at vi skal arrangere et tilsvarende seminar i Nord-Norge på høsten, forteller Neple.