Grønt i alt vi gjør – også i oppdrag!

Det snakkes varmt om det «grønne skiftet» og «grønn konkurransekraft» i mange sammenhenger. Som en del av Multiconsults satsning på «Grønt i alt vi gjør» lanserer Miljøsjef Guri Lindmark i disse dager et Motivasjonsprogram for Miljø.

20. oktober 2016

Målet med programmet er at vi skal få en felles forståelse av hvorfor vi bør være oppdaterte på klima- og miljøutfordringer, og hvilke muligheter som ligger i å gi miljøriktig og helhetlig rådgivning i alle faser, til rett tid og i riktig omfang.

Implementerer bærekraft i muliggjøringskulturen

Multiconsults visjon sier at vi skal garantere en bærekraftig utvikling alle steder hvor vi gis anledning til å sette vårt fotavtrykk. Multiconsult har en muliggjøringskultur og skal være verdiskapende og på kontinuerlig utkikk etter bærekraftige muligheter og løsninger. Region Østlandet har høsten 2016 startet opp internoppdraget «Grønt i oppdrag» som et svar på nettopp denne oppfordringen som ligger i Multiconsults verdier. Linn Palm er oppdragsleder og regionsdirektør Grethe Bergly er oppdragsansvarlig.

Tilby kundene grønne produkter

Grethe Bergly vektlegger viktigheten av at alle medarbeidere har et forhold til «Grønt i alt vi gjør» i oppdrag for å gjøre oss til den foretrukne rådgiver for alle typer kunder – også de miljøambisiøse.
– Vi er av den oppfatning at Grønt i alt vi gjør må konkretiseres på en måte som gjør at alle våre medarbeidere har et forhold til dette i oppdrag. Gjennom internoppdraget vil tiltak rettes mot alle roller i oppdrag og tiltakene innføres med mål om at medarbeidere skal kjenne fordelene ved og kunne tilby kundene grønne produkter, sier hun.

Fokus på økt kompetanse og kulturbygging

Samme oppfatning deles av Linn Palm, som mener det er viktig med involvering av alle medarbeidere på alle nivåer for å få til en varig endring.

– For å oppnå dette målet må det være ulik tilnærming for de ulike målgruppene, men to områder utpeker seg for alle gruppene; Fokus på økt kompetanse og kulturbygging. Internoppdraget er inne i en programmeringsfase nå, og i forbindelse med lansering av Motivasjonsprogrammet for Miljø vil alle medarbeidere bli kjent med tiltaksplanene.