Konsernsjef Grethe Bergly | Foto: Erik Burås

Grethe Bergly ny styreleder i RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) avholdt i forrige uke sitt årsmøte og der ble det valgt både nytt styre og ny styreleder. Konsernsjef Grethe Bergly overtar rollen som styreleder etter administrerende direktør Ole-Petter Thunes i Rambøll.

11. mai 2022

Bergly har lang erfaring fra RIF, og har sittet som nestleder de siste årene.

– Jeg glad for at dyktige og ambisiøse ledere i bransjen engasjerer seg i RIF styret. RIF-bedriftene skaper viktige samfunnsverdier og arbeidsplasser i hele landet. Det er derfor helt sentralt at bransjen blir lyttet til. Spesielt nå som Norge og verden står overfor mye usikkerhet og utfordringer knyttet til blant annet klimakrisen, energikrisen, råvare-/material-mangel og et redusert økonomisk handlingsrom. Det betyr at behovet for kompetanse, innovasjon og bærekraftige løsninger fra våre medlemsbedrifter aldri har vært større, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

– Først og fremst takker jeg for tilliten. Jeg gleder meg til å bidra i enda større grad i bransjesammenheng, og å videreføre det gode arbeidet som er gjort så langt. Som rådgivere og planleggere må vi ha som ambisjon å lede an i utviklingen av næringen slik at vi sammen finner gode løsninger på samfunnets forventninger til en karbonnøytral fremtid. Her er vi godt på vei, og så må vi i RIF også ta en aktiv rolle videre for å sikre godt samspill og samarbeid med relevante aktører i næringen og blant de aktuelle etatene, uttaler Grethe Bergly.

Ny i styret er også Vibeke Riis, som er direktør for Miljø, Norge og Europa/Afrika i Rambøll, daglig leder i Hinnstein AS, Arnt Marius Eriksen og Heidi Berg som er leder for Trimble Solutions Sandvika.

Skudal Hansteen takker også avtroppende styreleder Ole-Petter Thunes for hans innsats.

– Ole-Petter har hatt sentrale roller i RIF gjennom mange år, og bidratt vesentlig til RIFs sterke posisjon i byggenæringen. Spesielt har han vært viktig for å sette en tydelig retning for økt politisk gjennomslag for RIF, fortsetter Skudal Hansteen.

Styret består nå av:

  • Grethe Bergly – Multiconsult AS (styreleder)
  • Egil Hogna, Norconsult AS (nestleder)
  • Marius Weydahl Berg, COWI AS (nestleder)
  • Christopher Klepsland – ÅF Engineering (styremedlem)
  • Vibeke Riis – Rambøll (styremedlem)
  • Rasmus Nord – Sweco Norge AS (styremedlem)
  • Arnt Marius Eriksen – Hinnstein AS (styremedlem)
  • Heidi Berg – Trimble Solutions Sandvika (styremedlem)
  • Nina Svendsen – Prosjektutvikling Midt-Norge (styremedlem)
  • Per Christian Randgaard – Asplan Viak (styremedlem)