Multiconsult, Grethe Bergly, leder Klima 20150

Ill.: SINTEF Byggforsk | Grethe Bergly er valgt som styreleder i Klima 2050. Senterets målsetning er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør.

Grethe Bergly er valgt som styreleder i Klima 2050.

Senterets målsetning er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør.

24. juni 2015

Forskningssenteret Klima 2050 ble opprettet i april, og gjennom åtte år skal det forskes på klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Vertsinstitusjon for Klima 2050 er SINTEF, og senteret vil ledes i samarbeid med NTNU.

Nå er senterets første styre valgt, med konserndirektør Grethe Bergly fra Multiconsult som styreleder. Konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk er godt fornøyd med sammensetningen.

– SINTEF er vertsinstitusjon for et nytt, stort forskningssenter innen klimatilpasning. Med 18 partnere; fra industrien, fra det offentlige og fra akademia, har vi et flott lag til å øke kunnskapen innen dette området som er av stor betydning for det norske samfunn. Nå har vi på plass et styre med dedikerte ledere, og jeg gleder meg til vi nå skal i gang med arbeidet, sier Rønneberg.

Den nyvalgte styrelederen ser også frem til arbeidet som ligger foran.

– Gjennom styreledervevert i Klima 2050 viderefører jeg Multiconsults tradisjon med å være engasjert i FoU knyttet til næringen, sier Bergly. – Jeg er beæret over tilliten og ser frem til å være bidragsyter inn mot et prosjekt som skal være med å skape morgendagens løsninger på områder som vil ha stor betydning for samfunnet og BAE-næringen.

Styret vil bestå av:

Multiconsult, v/ Grethe Bergly (styreleder)
NVE, v/ Anne Britt Leifseth,
Statsbygg, v/ Håvard Zachariassen
Statens Vegvesen, v/ Marit Brandtsegg
Multiconsult, v/ Grethe Bergly
Norgeshus, v/ Dag Runar Båtvik
Skanska, v/ Rune Stene
NGI, v/ Anders Solheim
NTNU, v/ Carl Thodesen
SINTEF, v/ Hanne Rønneberg

Forskningsrådet v/ Svein Erik Moen er observatør i styret.

Fakta

Klima2050 – Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure – er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnerne i konsortiet. Sentrets målsetning er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør. Senteret vil legge vekt på utvikling av fuktsikre bygninger, overvannshåndtering og blå-grønne løsninger, samt tiltak for forebygging av vannutløste jordskred og forbedrede beslutningsprosesser som sikrer klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Se klima2050.no for mer informasjon.

Dette er SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Våre medarbeidere jobber hver dag sammen med over 2.000 ansatte i SINTEF for å oppfylle vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

 

Kilde: SINTEF Byggforsk