1/2

Granåsen idrettspark i Trondheim får blant annet nye hoppbakker. | Illustrasjon Asplan Viak

2/2

Anlegget i Granåsen blir arena for Raw Air i 2023 og Ski-VM i 2025 | Illustrasjon Asplan Viak

Granåsen rustes opp til hverdagsbruk og VM-fest

9. april ble kontrakten for fase to av utbyggingen av Granåsen idrettspark i Trondheim signert. Det markerte startskuddet for den videre utbyggingen av en innholdsrik helårsarena for både søndagsmosjonister og toppidrettsutøvere. Multiconsult skal levere rådgivingstjenester inn i prosjektet.

9. april 2021
Sissel Fantoft

Granåsen idrettspark er Trondheims hovedarena for all vinteridrett knyttet til hopp, langrenn og kombinert. Flere av anleggene ble bygd i forbindelse med VM på ski i 1997, og i 2025 skal et nytt Ski-VM arrangeres her.

Nå starter en ny fase i Granåsen. 25. mars vedtok Trondheim kommune fase to av utbyggingen, som skal gjennomføres som en totalentreprise med samspill. Entreprenør NCC har med Asplan Viak (arkitekt/landskapasarkitekt), Gjermundshaug (grunnarbeider) og Multiconsult (prosjektering) på laget. Kontrakten ble signert elektronisk 9. april, og sentrale personer i prosjektutviklingen var invitert til en enkel, utendørs markering før oppstart på byggeplassen.

Multiconsult leverer rådgivning innen flere fag, blant annet bygg, vann og avløp, geoteknikk, miljø, geologi, vvs/energi, elektro, brann/sikkerhet, og vei.
Flere miljøkartlegginger er allerede gjennomført som en del av forprosjektet.

– Vi har undersøkt økologisk status slik at vi kan innføre tiltak i anleggsfasen for å påvirke miljøet i minst mulig grad. Vi har også studert materialene i eksisterende konstruksjoner for å se om de inneholder miljøgifter som må håndteres ved riving, forteller miljørådgiver Merethe Mork.

Grundig til verks

Fase én med langrenns- og rulleskianlegget ble ferdigstilt ved utgangen av 2020. Fase to har en kostnadsramme på 620 millioner kroner, og omfatter blant annet oppføring av ny hopparena, skibru til Litjåsen og flytting av skiskytteranlegget. I tillegg ble det vedtatt å bygge kombinert skytehall og arenabygg hopp for 67 millioner kroner. Den nye hopparenaen skal være ferdigstilt til Raw Air i 2023.

Granåsen idrettspark er også markaportal og utfartssted for mange turgåere.

– Å bygge et nytt idrettsanlegg er ikke noe vi gjør hver dag. I 1997 var man mest opptatt av å bygge et anlegg som var i stand til å arrangere et VM, mens i dag tenker vi mye mer helhetlig. Vi ønsker at idrettsparken skal brukes mest mulig både på dagtid og kveldstid, forteller utbyggingsleder Mona Åsgård i Enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim kommune.

Nøkternt og robust er stikkord for prosjektet – anlegget skal være holdbart over tid og effektivt å drifte.

– Det er ganske unikt at vi har et anlegg som brukes av så mange forskjellige mennesker, derfor legger vi til rette for det i oppgraderingen. Tribunene i hoppanlegget blir for eksempel utformet slik at de også inviterer til trappeløp, sier Åsgård.