1/3

Skisser av det nye bygget innvendig | Ill: ARC-ID

2/3

Utvendig skisse av skolebygget | Ill: ARC-ID

3/3

Skolen før riving. Det er det midtre bygget som er revet | Foto: Multiconsult

Godt i gang på nye Tysnes skule

Store deler av den gamle Tysnes skule fra 1950-tallet er revet og byggingen av den nye skolen er i godt i gang. Etter planen skal elevene ta i bruk skolen fra skolestart i 2021.

23. november 2020

Multiconsult er med som totalrådgiver i prosjektet som utføres på oppdrag av Tysnes kommune. Samarbeidspartnere er Leigland Bygg som har hovedentreprisen og arkitekten ARC-ID.

Prosjektet på Tysnes skule i Vestland fylke går ut på å rive eksisterende bygg for mellomtrinn og gymnastikksal, bygge nytt mellomtrinn på ca. 2100 m2 og bygge om ca. 250 m2 i eksisterende bygg. Det skal også legges til rette for påkopling av fremtidig nytt bygg for småtrinnet. Prosjektet har miljømål om å oppnå energikarakter A, og det skal bygges et flott utomhusområde. Utomhusområdet skal i tillegg til skolens aktiviteter, kunne brukes til den lokale festivalen Tysnes-fest.

– Tysnes får et nytt og moderne skolebygg med innvendig amfi, utvendig amfi, stort musikkrom og øvingsrom for kulturskulen. I tillegg blir det flere samlings- og møteplasser og aktivitetsområde både ute og inne. Dette blir et bygg og et skoleområde en kan være stolt av, forteller oppdragsleder Ørnulf Svan Amundsen.

Multiconsult er totalrådgiver i prosjektet, og har ansvar for prosjektering av landskap og utomhus, samt bygg og konstruksjonstekniske forhold. I prosjektet blir blant annet betong fra det gamle bygget gjenbrukt som fyllmasse der hvor det er behov for å heve eksisterende terreng.