Nye Ås videregående skole | Illustrasjon: Fabel arkitekter

Godt i gang på Ås videregående skole

Byggingen av Ås videregående skole er godt i gang og skolen skal etter planen være klar til skolestart i 2021. Arbeidene omfatter riving av eksisterende bygg og bygging av et nybygg på om lag 4800 kvadratmeter.

20. oktober 2020
Cato A. Mørk

Multiconsult har i samarbeid med Fabel Arkitekter AS og J.I Bygg AS januar jobbet med prosjektering og bygging av den nye skolen.

– Vi er godt fornøyd med sammensetningen av prosjekteringsgruppa hvor Fabel Arkitekter prosjekterer arkitekturen, og Multiconsult tar hånd om alle øvrige prosjekteringsdisipliner. Vi merker at samarbeidet mellom de ulike fagene fungerer godt når mange fag er samlet i samme organisasjon, og både J.I. Bygg og deler av prosjekteringsgruppa fra Multiconsult har jobbet sammen med Fabel Arkitekter på tidligere prosjekter. Vi gleder oss nå til å materialisere dette flotte bygget, som helt fra starten har vært utviklet med forente krefter fra våre tre organisasjoner, sier prosjektleder Håkon J. Ålerud i J.I.Bygg AS.

Nybygget vil inneholde kjøkken for skolens kantine og skolens bespisningsarealer. Bygget får en spesialavdeling for tilrettelagt opplæring, undervisningsrom tilpasset helse- og oppvekstfag og elevrettede servicearealer for rådgivertjenester og helsetjenester. I tillegg vil nybygget sammen med bygg B bestå av generelle undervisningsarealer som klasserom og grupperom samt lærerarbeidsplasser og møterom.

Digital prosjektering

Prosjekteringen i dette oppdraget har vært delt inn i to faser der forprosjektet ble gjennomført mellom januar og mars, mens detaljprosjekteringen i praksis startet opp i februar og etter planen vil sluttføres i løpet av november. På grunn av coronasituasjonen har prosjekteringsmøter i hovedsak vært heldigital og all samhandling gjennomført på digitale verktøy.

– I en totalentreprise er det selvfølgelig en fordel å være tett på byggeplassen gjennom hele prosessen, og selv om enkelte av oss har vært på fysiske befaringer på plassen i perioden har det ikke vært mulig å gjennomføre fellesbefaringer. Byggeplasskameraet er derfor i enda større grad enn vanlig til hjelp for alle aktører i prosjektet når det gjelder å holde seg oppdatert på byggplassen, sier prosjekteringsgruppeleder Gro Overn Mansford.

Se video av riving og start av bygging:

Høye miljøambisjoner

Prosjektet har høye miljøambisjoner som omfatter BREEAM-NOR Excellent-sertifisering og nybygget prosjekteres som et tilnærmet null-energibygg. I tillegg legges det opp til at trevirke, ventilasjonskanaler, armaturer, himling, inner- og ytterdører, elevskap og kjøkken skal rives forsiktig og gjenbrukes i nytt bygg.

Ett av de eksisterende byggene er revet i sin helhet, og bygges nytt med større grunnflate enn opprinnelig bygg. Før oppstart av arbeidene på byggeplass ble det også utført en økologisk kartlegging av tomten. Totalentreprenør har også ansvar for beskyttelse av trær og vegetasjon i byggefasen.