1/6

Heikki E. Holmås og Therese B. Sæthre ledet arrangement om grønt regelverk.

2/6

Odd Arne Fauskerud i samtale om kvikkleire, blant annet med Ingrid Dahl Hovland fra vegvesenet.

3/6

Kristin Olsson Augestad på debatt om energieffektivisering | Foto: Skift

4/6

Ja til solkraft fra Lene Westgaard-Halle (Høyre), Oda Sofie Pettersen (Miljøpartiet De Grønne), Sigbjørn Gjelsvik (Senterpartiet) og Kari Elisabeth Kaski (SV). Heikki E. Holmås er ordstyrer.

5/6

Bjørn Thorud var i to debatter om solkraft | Foto: Solenergiklyngen

6/6

Eirik Wærner i debatt om avfallsreduksjon.

Gode debatter på Arendalsuka

Sammen med andre partnere var Multiconsult med å avholde ni debatter og seminarer på Arendalsuka. Her finner du en oppsummering og noen høydepunkter.

20. august 2021
Cato A. Mørk

– Arendalsuka er en nyttig møteplass for diskutere viktige temaer i samfunnet, og det var selvfølgelig stort fokus på bærekraft, og spesielt klima, i år. Flere av våre fagfolk og ledere bidro til å sette dagsorden og belyse saker som er viktig for næringen, blant annet innen fornybar energi, klimatilpasning, bærekraft og fremtidens bygg. I tillegg var det en god møteplass for å treffe kunder og samarbeidspartnere, sier Kristin Olsson Augestad, konserndirektør.

Gjennom Bygg Arena Arendal samarbeidet Multiconsult med 33 andre aktører i næringen om å diskutere blant annet klima og bærekraft. Vi var også med å arrangere to debatter om fornybar energi, og deltok på et par debatter om klimaendringer og kvikkleire.

Under finner du en oversikt over debattene vi deltok i og lenke til opptakene.

Tirsdag 17. august

08.00 – 09.00
Klimaskift for bygg – på tide utnytte potensialet i energieffektivisering?
Samarbeidspartnere: EFO, Skift
Deltaker: Kristin Olsson Augestad
Se opptak: https://vimeo.com/587991755

08.30 – 10.00
Kan Norge lede an på veien mot en fornybar fremtid i utviklingsland? Samarbeidspartnere: Norfund, Zero, Solenergiklyngen
Deltaker: Heikki Eidsvoll Holmås
Se opptak: https://fb.me/e/2p6qpmJd4 

10.00 – 10.50
Solkraft kan løse fremtidens energiutfordringer – men regelverket står i veien
Samarbeidspartnere: Bygg Arena Arendal.
Deltakere: Bjørn Thorud, Heikki E. Holmås.
Se opptak: https://vimeo.com/user107532422/review/588508701/44ecf6a8d7?sort=lastUserActionEventDate&direction=desc

11.30 – 12.30
Skal de på skyggesiden, de utenfor, få delta?
Samarbeidspartner: Smarte Byer Norge.
Deltaker: Kristin Olsson Augestad.
Se opptak: https://www.youtube.com/watch?v=J46Ril2EHg4&t=903s

11.30 – 12.20
Avfallsreduksjon – vi må ta mindre på tallerkenen!
Samarbeidspartner: Bygg Arena Arendal.
Deltaker: Eirik Rudi Wærner
Se opptak: https://vimeo.com/user107532422/review/588512748/053b16b9b0?sort=lastUserActionEventDate&direction=desc

12.15 – 12.55
Hvordan påvirker EUs grønne regelverk aktører innen bygg og eiendom? 
Samarbeidspartner: Bygg Arena Arendal.
Deltaker: Heikki E. Holmås, Therese Bodding Sæthre
Se opptak: https://vimeo.com/user11422050/review/588420520/015e7f8370?sort=lastUserActionEventDate&direction=desc

14:30 – 16:00
Sol til folket! Suksesshistorier og ubrukt potensial i norsk solkraftindustri

Samarbeidspartnere: Solenergiklyngen, Skift.
Deltaker: Heikki E. Holmås, Bjørn Thorud
Se opptak: https://fb.me/e/PGSjtsPt 

Onsdag 18. august

09.00 – 10.00
Klimatilpasning – hvor er den nasjonale planen for å trygge og sikre lokalsamfunn?
Samarbeidspartnere: SINTEF, Cicero.
Deltaker: Heikki E. Holmås
Se oppptak: https://livestream.com/accounts/3722443/events/9794383/videos/225100594

10.00-11.00
Hvordan kan vi bo og bygge trygt på kvikkleire?
Samarbeidspartner: NGI – Norges Geotekniske Institutt.
Deltaker: Odd Arne Fauskerud
Se opptak: https://vimeo.com/586665942

 

Mer info: