Konsernsjef Grethe Bergly er godt fornøyd med resultatet for 1. kvartal 2021 | Foto Sverre Christian Jarild

God start på 2021 for Multiconsult

Multiconsult leverer et EBIT-resultat på 98,5 millioner kroner i første kvartal 2021. Dette tilsvarer en EBIT-margin på 10,1 prosent. Netto omsetting for kvartalet er 979 millioner kroner. Multiconsult fortsetter dermed den positive utviklingen selskapet hadde gjennom hele 2020.

5. mai 2021

– Jeg er godt fornøyd med starten på året og at vi har stabilisert oss på et tilfredsstillende lønnsomhetsnivå og et godt salg. Jeg er stolt over den dedikasjonen som våre ledere og medarbeidere viser. Dette har vært essensielt for den sterke forbedringen vi har oppnådd, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Stabilisert lønnsomhetsnivå

Kvartalstallene viser at Multiconsult har stabilisert selskapets lønnsomhetsnivå på et bærekraftig nivå. Det er høyt aktivitetsnivå i hele den norske virksomheten.

Resultatet i kvartalet påvirkes positivt av høyere faktureringsgrad, solid prosjektgjennomføring og reduserte driftskostnader. Forbedringsprogrammet nextLEVEL er vellykket gjennomført med en forpliktet årlig effekt på om lag 174 millioner kroner.

Sammenlignet med første kvartal 2020 har kalendereffekten på fire mindre arbeidsdager en negativ innvirkning på netto driftsinntekter og EBIT på om lag 56,4 millioner kroner.

Solid salg og rekordhøy ordrereserve

Multiconsult kan vise til et solid salg i kvartalet. Totalt er ordreinngangen på om lag 1,4 milliarder kroner, noe som er 6,8 prosent høyere enn samme periode i 2020. Selskapet kan vise til en all-time-high ordrereserve på 3,58 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, noe som er økning på 15,5 prosent sammenlignet med 2020.

Sterkt fundament

Tross noe usikkerhet grunnet i Covid-19, oppleves markedet fremover å være godt for de fleste forretningsområdene selskapet opererer i. Både Nasjonal Transportplan og nylig fremlagte
State of the Nation indikerer behov for store fremtidige investeringer på mellomlang- og lang sikt.

– Vi har styrket vårt fundament for fremtiden vesentlig gjennom de siste par årene. Vi har fått tilbake en sunn lønnsomhet samtidig som vi har rigget oss for å møte endringene vi vet bransjen står overfor. Vi skal fremover fortsette å levere innovative og bærekraftige løsninger for våre kunder, sier Bergly.

Nøkkeltall:

 

 Amounts in NOK million (except EPS and percentage)  Q1 2021 Q1 2020 FY 2020
Financial      
Net operating revenues 979.0 993.6 3 660.9
Employee benefit expenses 732.7 715.9 2 660.1
Other operating expenses 99.7 110.0 402.2
EBIT 98.5 117.5 371.0
EBIT margin 10.1% 11.8% 10.1%
Reported profit for the period 66.6 84.1 249.2
 
Operational      
Number of employees 2 926 2 984 2 925
Order intake 1 381 1 306 4 684
Order backlog 3 580 3 099 3 327

 

Les: Kvartalsrapport Q1 – 2021.