God planlegging – Grunnlaget for Bybanesuksess i Bergen

Byggetrinn 2 av Bybanen i Bergen åpner fredag 21. juni, men er allerede før åpning en suksess.

21. juni 2013

Prosjektet er levert tidligere enn planlagt og er blitt 250 millioner kroner billigere enn budsjett. Grunnlaget ligger i god og effektiv prosjektering fra mer enn 120 ingeniører.

God planlegging sies ofte å være suksessen for et godt resultat. Både i størrelse og kompleksitet er Bybanen et krevende prosjekt hvor man er avhengig av at en lang rekke aktører leverer inn mot samme mål. Dette stiller store krav til planlegging og prosjektering. Når resultatet er et Bybane-prosjekt levert før tiden og 250 millioner kroner under budsjett vitner dette også om dyktig planlegging.

Det er Multiconsult som har stått for prosjekteringen av byggetrinn 2. Dette har vært det største samferdselsprosjektet i selskapets historie og har involvert fageksperter innen en lang rekke fagområder. Totalt har selskapet hatt 45 delfrister å forholde seg til og alle leveranser har vært levert til avtalt tid. Dette har gitt entreprenørene gode arbeidsvilkår slik at de har fått startet sitt arbeid til planlagt tid.

– Da aktiviteten var på topp i 2010 la vi ned cirka 9.000 timer per måned. Totalt har mer enn 120 av våre ingeniører fra 15 ulike fagområder jobbet inn i oppdraget. Koordinering og kommunikasjon har vært krevende, men med god oppdrags- og prosjekteringsledelse har vi også løst dette. Læringskurven er bratt i slike prosjekter, men samtidig er ny kompetanse motiverende, sier regionsdirektør Rune Kjærland i Multiconsult.

Planlegging i 3D

For å minimere muligheten for feil er det i alle byggprosjekter viktig at alle aktører har et godt grunnlag å arbeide ut fra og at man har en felles forståelse for hva som skal leveres. I så store prosjekter som Bybanen er dette helt essensielt for å lykkes.

– Vi har prosjektert Bybanen i 3D. Vi mener at dette har gitt en økonomisk gevinst både for byggherren og entreprenørene. Gjennom å benytte elektronisk visualisering reduseres risikoen for feil drastisk da vi kan se betydningen av det som planlegges i en modell fremfor å møte problemer når man bygger. 3D-visualiseringen er videre et godt verktøy å bygge etter og skaper en veldig god forståelse for hva som skal bygges. Det sistnevnte har forenklet anbudsprosessen, redusert risikoen for entreprenører og gitt lavere priser, sier prosjekteringsleder Christian Frank i Multiconsult.

Om Bybanen byggetrinn II

Bybanes byggetrinn 2 går mellom Nesttun og Rådal i Bergen kommune og består av 3,6 kilometer bybane med dobbeltspor, to tunneler, tre bruer og tilhørende holdeplasser. I tilknytning til banen er det også bygget en bussterminal og to kollektivfelt. Prosjektet har en totalkostnad på 1,25 milliarder.