Lars Opsahl erstattes av Thor Ørjan Holt som konserndirekør Salg i Multiconsult

Lars Opsahl (t.v) erstattes av Thor Ørjan Holt som konserndirekør Salg i Multiconsult. Illustrasjon | Hampus Lundgren / Multiconsult

Gjør endringer i konsernledelsen

Lars Opsahl har bedt om avløsning fra stillingen som konserndirektør Salg i Multiconsult. Opsahl erstattes med Thor Ørjan Holt som rekrutteres fra egne rekker.

2. mars 2022
Gaute Christensen

– Etter 12 år i Multiconsults konsernledelse ønsker jeg nå å slippe nye krefter og ideer frem. Jeg har en tid hatt et ønske om å bruke mer tid tett på kundene våre og bidra inn i store salg og oppdrag. Det får jeg nå anledning til. Jeg har stor tro på rotasjon i roller og når vi har en så god kandidat som Thor Ørjan Holt, mener jeg at tiden er riktig for at han får slippe til, sier Lars Opsahl.

Stadig større og mer komplekse prosjekter krever også personer med høy kompetanse, erfaring og ikke minst kjennskap til drift. Opsahl har dette. Som prosjektdirektør vil han fremdeles ha en sentral rolle i Multiconsult, men vil arbeide mer direkte opp mot kunder, alliansebygging, store salg og de største oppdrag i konsernet.

– Lars har innehatt mange sentrale roller i Multiconsult hvor han også har fungert som konsernsjef en periode. Jeg er veldig glad for at han nå har valgt å dedikere kompetansen sin inn mot våre største salg og oppdrag. Vi ser at våre prosjekter stadig blir større og mer krevende, og da trenger vi personer som Lars for å lykkes i disse, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Solid erstatter
Thor Ørjan Holt har 20 års fartstid i Multiconsult. For tiden har han overordnet ansvar for salgsprosessen i konsernet og er sentral i tilbudsoppløp mot flere av selskapets største oppdrag.

– Jeg ser frem til å videreføre det gode salgsarbeidet som Lars Opsahl har ledet frem til nå. Innledningsvis vil jeg prioritere implementering av salgsprosessen som ble utviklet i 2021, med et særlig fokus på forretningsområdestrategier og produktutvikling slik at vi opprettholder og forsterker vår konkurransekraft. Organisering av kundeansvar og metodikk for måling og forbedringer av kundetilfredshet er to sentrale temaer som vil arbeide med i 2022, sier Holt.

Holt har lang erfaring med store oppdrag, nasjonalt og internasjonalt. Han har arbeidet som oppdragsleder, prosjekteringsleder og byggeleder i en rekke av Multiconsults største prosjekter som Ormen Lange, Kulturbyggene i Bjørvika, Jurong Rock Caverns i Singapore, Ski Stasjon og Follobanen. Holt er også daglig leder av Multiconsults datterselskap i Asia og har jobbet i Singapore i flere år samtidig som han har vært markedssjef for forretningsområdet olje og gass. Holt har også arbeidet aktivt med metodeutvikling og implementering av BIM i Multiconsult, noe som har vært med å løfte både Multiconsult og bransjen på dette området.