1/2

Prosjekteringsleder Olav Hval og BIM-ansvarlig Jan Roar Andresen.

2/2

Anne Hommefoss, vår entreprisekoordinator som har fulgt opp på byggeplass.

Gjennomslag i Fornebubanens tunnel

Torsdag var det gjennomslag på den nye T-banetunnelen på Fornebubanen.

17. mars 2023

Fornebubanen har sprengt T-banetunnel fra Fornebu og nordover i retning Fornebuporten. Samtidig er det også sprengt tunnel fra Fornebuporten og sørover, og den 16. mars møttes de to tunnelene. 

– Byggingen er kommet langt siden første spadetak her på Fornebu i desember 2020, og det første gjennomslaget representerer et stolt øyeblikk for oss i Fornebubanen. I dag er tiden inne for å takke vår tunnelentreprenør Implenia for et nært og godt underjordisk samarbeid. Vi er glade for å kunne melde at vi holder tidsplanen, og at tunnelen bygges med god kvalitet, sa direktør i Fornebubanen Irene Måsøval.

Multiconsult prosjektere banen gjennom Prosjekteringsgruppen Fornebubanen, sammmen med Cowi.

Omfattende arbeid
Implenia ble tildelt den første av de fire store tunnelkontraktene på Fornebubanen, som går på å sprenge tunnel fra Fornebu til Lysaker, inkludert stasjonshaller for Flytårnet og Fornebuporten stasjoner. Siden første salve på hovedtunnelen 15. november 2021 er det tatt ut 315.000 kubikkmeter steinmasser. Tunnelen drives med konvensjonell sprengning, oftest omtalt som drill & blast.

Det er hittil sprengt ut rundt 2,5 kilometer med tunnel. Etter dette gjennomslaget gjenstår det å sprenge tunnelen ferdig den siste biten fra Fornebuporten bort til Lysaker stasjon, der denne entreprisen møter den neste, som er Lysaker – Vækerø. I oktober 2023 skal hele tunnelløpet fra Fornebu til Lysaker stå klart.

Fakta om Fornebubanen:

  • Fornebubanen er ny T-banestrekning mellom Fornebu og Majorstuen
  • Fra Majorstuen fortsetter Fornebubanen videre mot sentrum og østover
  • Strekningen er på ca. 7,7 kilometer
  • Hele strekningen går i tunnel
  • Det skal bygges seks nye T-banestasjoner mellom Majorstuen og Fornebu
  • Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter