Full fart på Nyhamna

Multiconsults største oppdrag i omsetning er nå på topp ressursmessig. Etter to år med planlegging og prosjektering er byggeaktiviteten i gang for fullt.

15. juni 2014

I over to år har Multiconsult samarbeidet med Kværner, Aker og Shell for å planlegge og prosjektere for byggeaktivitene på Nyhamna gassbehandlingsanlegg utenfor Molde. Anlegget prosesserer gass fra Ormen Lange-feltet i Mørebassenget i det sørlige Norskehavet og skal nå ta imot en ny gassledning Polarled som kommer fra Aasta Hansteen-feltet 480 km fra Nyhamna. Omtrent 100 personer deltar i prosjektet fra Multiconsult, hvorav 60 sitter på Kværners hovedkontor på Vækerø.

Utvidelsen omfatter fasiliteter for:
• Å ta imot den nye gassledningen
• Øke trykket på gassen fra Ormen lange
• Blande gassen fra Ormen Lange med gass fra Aasta Hansten
• Øke eksportkapasiteten

Multiconsult har kontrakt med Kværner for å gjøre all civil-prosjektering og bistå med byggeplassoppfølging. Kværner eier kontrakten mot Shell og bruker Aker og Multiconsult til å utføre prosjekteringen. Multiconsult har et svært godt forhold til både Kværner, Aker og Shell, så kommunikasjonen går godt på alle nivåer.

– Etter å ha drevet med detaljprosjektering i halvannet år har vi nå kommet gjennom fasen der de største utfordringene kan oppstå. Utfordringene frem til i dag har ikke vært større enn det vi forventer i et stort prosjekt. I dag er civil-entreprenøren i full gang med bygging og resten av engineering-disiplinene i prosjektet er i ferd med å starte utsendelse av sine arbeidstegninger. Disse aktivitetene vil gi en god målestokk på om våre antagelser og prosjektering har vært riktig, sier Johan Arntzen, oppdragsansvarlig i Multiconsult.

Sprenger fjell med full gasstrøm gjennom anlegget

Nyhamna har normal drift selv om det foregår full byggeaktivitet tett inntil eksisterende prosessutstyr. Fjell sprenges for å få plass til fundamenter, rør og andre installasjoner i bakken, samtidig som brennbar gass flyter gjennom rørsystemet i anlegget. Det har vært en stor utfordring å overbevise alle skeptikere med liten kunnskap om sprengning til at dette ikke er farlig hvis det gjøres på en fagmessig og sikker måte.

Vi har nå klart å designe oss rundt de største utfordringene på en god måte

– Det er mange krav tilknyttet bygging inne på et varmt anlegg, der den daglige driften ikke skal påvirkes. Det er trangt og vi må ta hensyn til store eksplosjonslaster. Konstruksjonen skal bli stående selv om det oppstår en eksplosjon. Det gjør at vi må dimensjonere for dette. Vi har nå klart å designe oss rundt de største utfordringene på en god måte, sier Lars Bjørnar Lenning, Business and Administration Manager.

– Det er likevel viktig å ikke slippe seg ned nå. Mye gjenstår og man vet aldri hva som skjer på en byggeplass. Det er også vesentlig å huske på at anlegget produserer enorme inntekter i døgnet. Dersom man bommer på noe, får det stor betydning kommersielt. Et par feilberegninger kan medføre følgefeil som utsetter hele prosessen, sier Lenning.

Bygger og prosjekterer samtidig

I arbeidet med å utvide Nyhamna-anlegget bygger og prosjekterer man samtidig.

– Det som gjør prosjektet spesielt spennende er at prosjektering og bygging delvis utføres parallelt. Byggingen følger tett på prosjekteringen og stiller derfor store krav til riktig oppgaveforståelse. I dette prosjektet er det derfor helt essensielt å gjøre de rette tingene til rett tid, sier Lenning.

Befester Multiconsults nummer én-posisjon på landanlegg

Mange av Multiconsults ansatte på prosjektet var også involvert i fase 1 på Nyhamna i 2003-2007, da gassbehandlingsanlegget ble bygget.

– Vi drar god nytte av erfaringene fra forrige gang. Vi kjenner området, anlegget og har nå også videreutviklet Aker og Kværner sin gjennomføringsmodell PEM, så den er ytterligere tilpasset gjennomføringen av civil-arbeidene. I prosjektet har vi vært veldig bevisste på å få overført kompetansen til neste generasjon. Det er en god blanding av erfarne og yngre ingeniører med, som gjør at vi er et sterkt og kunnskapsrikt team som jobber med Nyhamnautvidelsen, sier Hans Ole Haugen, oppdragsleder i Multiconsult.

Oppdragsvisjon på Nyhamna
«Ved å være muliggjørere utover eget fagområde, bidrar vi til et vellykket prosjekt for kunden.»